Prawo.pl: Nie będzie ułatwień dla zatrudniania lekarzy z Ukrainy i Białorusi

Troska o interes pacjenta oraz jakość opieki medycznej w Polsce była powodem odrzucenia przez Senat noweli ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ułatwiającej medykom z Ukrainy i Białorusi podejmowanie pracy w polskich szpitalach, podaje Prawo.pl.

Lekarstwem na niedobory kadry medycznej był projekt noweli ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, przygotowany wiosną 2019 r., który zakładał, że cudzoziemiec posiadający dyplom wydany przez państwo spoza UE mógłby zostać zatrudniony w polskim szpitalu na maksymalnie 5 lat bez obowiązku nostryfikacji dyplomu lub zdania Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego.

REKLAMA/Advertisement

Przepis, dotyczący głównie lekarzy z Ukrainy i Białorusi, umożliwiałby zatrudnienie medyka ze Wschodu za zgodą okręgowej izby lekarskiej oraz nakładał na cudzoziemca obowiązek przystąpienia do egzaminu nostryfikacyjnego po 5 latach.

Prawo.pl podaje, że Senat odrzucił jednak nowelę ustawy, uzasadniając, że dostęp cudzoziemców do pracy w polskich szpitalach będzie zbyt łatwy. Obecni wśród senatorów lekarze dowodzili, że specjaliści z Ukrainy są niedostatecznie przygotowani, bo okres wymagany do zdobycia specjalizacji jest za wschodnią granicą krótszy.

REKLAMA/Advertisement

Prof. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali zwraca uwagę, że dyrektorzy szpitali cierpiących braki kadrowe mogą posiłkować się zatrudnianiem Ukraińców czy Białorusinów na stanowisku asystentów lekarzy.

– Asystent może się przyuczać do wykonywania zawodu – zauważa prof. Fedorowski.

REKLAMA/Advertisement

Sebastian Sikorski, specjalista od prawa medycznego wyjaśnia na łamach Prawo.pl, że zasady ułatwiające dostęp cudzoziemcom do zawodów medycznych w Polsce powinny zostać precyzyjnie określone, jednak z zastrzeżeniem zabezpieczenia interesów pacjenta, aby jakość opieki medycznej się nie pogorszyła.

Pełen tekst artykułu: LINK