Por. dr Napora: Narodowe Siły Zbrojne w walce o utworzenie Narodowego Państwa Polskiego

Obroniona w 2018 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozprawa doktorska “Narodowe Siły Zbrojne w walce o utworzenie Narodowego Państwa Polskiego” jest próbą syntetycznego zestawienia walki Narodowych Sił Zbrojnych z planami i koncepcjami polityczno-wojskowymi ich kierownictwa politycznego. Zawiera opis dziejów obozu narodowego od jego powstania aż do jego dezintegracji i umocnienia się władzy ludowej w powojennej Polsce. Autorem jej jest por. Adrian Czesław Napora.

– Podstawowy zrąb tematyki wkomponowany jest w lata drugiej wojny światowej, jednakże prawidłowa realizacja założonej problematyki zmusza do naświetlenia wcześniejszych losów ruchu narodowego na ziemiach polskich, a ponad wszystko działalności Narodowych Sił Zbrojnych i wszelkich organizacji z nimi związanych już po 1945 roku, do ostatecznego ich rozbicia w 1965 roku – pisze we wstępie autor.

REKLAMA/Advertisement

Cała praca dostępna jest pod LINKIEM