Polska szeroko otwarta na imigrantów. Wydajemy najwięcej pozwoleń na pobyt w całej Unii!

Po raz kolejny twarde fakty potwierdzają proimigrancką politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wedle danych opublikowanych przez Komisję Europejską, to w naszym kraju wydano w 2017 roku najwięcej pozwoleń na pobyt dla osób spoza Unii Europejskiej Ich liczba to 683 228, co stanowi więcej niż jedną piątą wszystkich takich zezwoleń w całej UE.

Polska wyprzedziła kraje postrzegane jako te, które są najbardziej otwarte na przypływ zagranicznych gości – Niemcy (535,4 tys. zezwoleń), Wielką Brytanię – 517 tys. oraz Francję z 250,2 tys. zezwoleń. W całej Unii Europejskiej zgodę na pobyt wydano 3 mln 136 tys. osób .

Polska to także trzeci kraj pod względem zgód na pracę na 1000 mieszkańców. Wydano ich średnio 18, a na więcej pozwoliły sobie małe państwa jak Malta (23) i Cypr (22), które znajdują się w pobliżu szlaków migracyjnych z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

W Polsce zezwolenia na zamieszkanie wydawane są głównie z powodu pracy, stanowi to 59 proc. takich zezwoleń w całej Unii Europejskiej. W 2017 roku aż 87 proc. takich dokumentów zostało wystawionych właśnie z powodu podjęcia zatrudnienia przed imigrantów spoza UE. Kraje, które masowo przyjmowały islamskich imigrantów jak Włochy, Hiszpania i Belgia większość zgód wydają z powodu łączenia rodzin.

Zdecydowaną większość imigrantów przybywających do Polski stanowią Ukraińcy – 85 proc. (585 tys. 439 osób) pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Kolejne miejsce zajmują Białorusini (42 756 osób), a trzecią pozycję okupują Mołdawianie (7 803 osoby). Należy pamiętać, że mówimy tutaj o legalnie rejestrowanych imigrantach i statystyki te nie obejmują ludzi, którzy przybywają do Polski bez zezwoleń i odpowiednich dokumentów.

za: onet.pl

REKLAMA/Advertisement