REKLAMA

REKLAMA

Polska spadła w Indeksie Wolności Gospodarczej

250

Ukazało się nowe zestawienie wskaźnika wolności gospodarczej (IEF – Index of Economic Freedom) – miernika odzwierciedlającego restrykcyjność przepisów oraz zakres stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata, publikowanego przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation.

Polska spadła z 45. na 46. miejsce na świecie i z 21. na 23. w Europie i została zakwalifikowana do kategorii “Umiarkowanie wolny”. W Europie najbardziej wolna gospodarczo jest nadal Szwajcaria (4. miejsce), a najmniej Ukraina (147. miejsce). Najlepszy wynik spośród krajów unijnych ma Irlandia (6. miejsce) – na 7. pozycji jest będąca jeszcze nadal w UE Wielka Brytania – wyprzedzając Holandię (13. miejsce) i Danię (14. miejsce) a najgorszy – Grecja (106 miejsce).

REKLAMA

za: heritage.org

REKLAMA