Polska nauka górnicza bada i projektuje eksploatację złóż rud miedzi w Kolumbii i w Kongo

Kanadyjska firma górnicza Max Resource Corp., 21 kwietnia podała informację, że zwróciła się do Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie o współpracę w rozpoznaniu i przygotowaniu do eksploatacji złoża rud miedzi oraz srebra “Cesar” w Kolumbii. Firma uzasadnia swoją propozycję dużym doświadczeniem górniczo – geologicznej kadry, która od ponad pół wieku bada polskie złoża rud miedzi eksploatowane przez KGHM.

Propozycja została skierowana do Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziału Geologii Gospodarczej (“AGH”), Kraków, w Polsce w celu zbadania mineralizacji miedziowo-srebrowej w ramach projektu CESAR, zlokalizowanej w 420- km na północ od Bogoty, w północno – wschodniej Kolumbii.

Max Resource wysłał do AGH próbki skał z wierceń badawczych, wydobyte z warstw mineralizowanych miedziano – srebrowych poziomów CESAR. Na podstawie tych próbek AGH przeprowadzi różne badania mineralogiczne i geochemiczne.

Kanadyjska firma podkreśla, że profesorowie i kadra dydaktyczna AGH ma długą historię współpracy z KGHM Polska Miedź (“KGHM”), największym producentem miedzi w Europie i największym producentem srebra na świecie. AGH wykorzysta swoją rozległą wiedzę na temat światowej sławy złóż miedziowo-srebrowych Kupferschiefer KGHM na świecie i w Polsce, dla wykonania naukowego studium CESAR.

Max i AGH zgodzili się, że wyniki badania CESAR mogą być wykorzystane w publicznych prezentacjach i artykułach naukowych. Ponadto rozpoczęto dyskusję na temat prac magisterskich studentów AGH, którzy skoncentrują się na wybranych materiałach przesłanych z projektu CESAR.

W ofercie tej podkreśla się, że AGH w Krakowie ma wyjątkową historię i głębokie zrozumienie osadowych złóż miedziowo-srebrowych, dzięki ich rozległej współpracy z światowej klasy polskim producent miedzi i srebra od 1968 r. , uzyskując złoto, pallad, platynę i ren jako produkty uboczne. Okazuje się, że kolumbijskie złoże “Cesar” jest tego samego typu, jak polskie złoża zlegające od Dolnego Śląska w kierunku Wielkopolski. Dotychczas kolumbijskie złoże zbadane zostało wzdłuż wybrzeża Pacyfiku na przestrzeni ok. 120 km i przechodzi ono na teren Ekwadoru i Peru. W pierwszej fazie badań na kolumbijskim złożu uzyskano rewelacyjne wyniki 10.4% miedzi oraz 88 gram srebra oraz 24,8% miedzi i 230 gram srebra na tonę urobku. To odpowiednio blisko 6 razy i 15 razy więcej aniżeli znajduje się w polskich złożach. Jest to druga tej samej skali oferta jaka została złożona polskim instytucjom naukowym zajmującym się złożami miedzi. Od dwóch lat wrocławskie Centrum Badawczo – Rozwojowe “Cuprum” należące do KGHM projektuje systemy wydobycia dla jednej z największych na świecie współczesnych inwestycji górnictwa miedziowego jakim jest afrykańska inwestycja Kamoa – Kakula kanadyjskiej firmy Ivanhoe w Kongo. Trzeba z satysfakcją zauważyć, że polska nauka górnicza jest coraz bardziej doceniana na świecie.

REKLAMA/Advertisement

Adam Maksymowicz

Adam Maksymowicz – absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością geologia. Przez ponad 40 lat pracował w szeregu przedsiębiorstw i instytucji związanych z polskim górnictwem. Pracę zawodową zakończył jako Główny Inżynier w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. (1994 – 2005). Od 1968 roku publikuje prace naukowe i zawodowe dotyczące swojej specjalności. Zamieszcza liczne publikacje z zakresu biografii gen. Władysława Sikorskiego i Wojciecha Korfantego. Ekspert Instytutu im. Romana Rybarskiego.