Polska nadal słabo w rankingu wolności gospodarczej

Ukazało się nowe zestawienie wskaźnika wolności gospodarczej (IEF – Index of Economic Freedom) – miernika odzwierciedlającego restrykcyjność przepisów oraz zakres stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata, publikowanego przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation.

Polska utrzymała się na 45. miejscu na świecie (bez zmian wobec poprzedniego roku) i 21. w Europie (bez zmian) i została zakwalifikowana do kategorii “Umiarkowanie wolny”. W Europie najbardziej wolna gospodarczo jest Szwajcaria (4 miejsce), a najmniej Ukraina (150 miejsce). Najlepszy wynik spośród krajów unijnych ma Estonia (7 miejsce), wyprzedając Wielką Brytanię (8 miejsce) a najgorszy – Grecja (115 miejsce).

za:  heritage.org

Brak obrazka

REKLAMA/Advertisement