Pod polską ambasadą w Londynie odbędzie się demonstracja przeciw “historycznej policji Prawa i Sprawiedliwości”

Jak informuje polishexpress.co.uk, 18 stycznia polska ambasada w Londynie będzie między niecodziennych “gości”. Tego dnia pod jej gmachem swój protest organizuje … Nowa Partia Komunistyczna Wielkiej Brytanii.

Komunistom nie podoba się tzw. “ustawa dekomunizacyjna” czyli “o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki”.

REKLAMA/Advertisement

– “Instytut Pamięci Narodowej, historyczna policja Prawa i Sprawiedliwości, sporządziła listę ponad 1300 pomników do usunięcia. Znalazły się na niej monumenty poświęcone pamięci Brygady Dąbrowskiego (13. Brygady Międzynarodowej), która walczyła w hiszpańskiej wojnie domowej, Socjaldemokratyczna Partia Polski i Litwy, Róży Luksemburg, antyfaszystowskim partyzantom Armii Ludowej i Gwardii Ludowej, a nawet “lewicowym” pisarzom takim, jak Julian Tuwim, Jan Brzechwa i Władysław Broniewski” – głosi partia komunistyczna zapraszając na swoją demonstrację.

Jednocześnie, zapewnia że broni “1800 cmentarzy, pomników i miejsc ostatecznego spoczynku żołnierzy radzieckich” oraz członków Komunistycznej Partii Polski. W marcu 2017 cztery osoby zostały skazane na 9 miesięcy za propagowanie ideologii komunistycznej w Internecie oraz w gazecie “Brzask”.

REKLAMA/Advertisement

Nowa Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii (NCP) jest partią powstałą w wyniku rozłamu w Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii, od której oddzieliła się w 1977 r. Organizacja przyjmuje antyrewizjonistyczne stanowisko wobec marksizmu-leninizmu i sprzeciwia się eurokomunizmowi. NCP jest przeciwna Unii Europejskiej oraz Traktatom Rzymskim i wzywa swoich zwolenników do bojkotu wyborów europejskich.

Partia była sygnatariuszką Deklaracji z Pjongjangu, oficjalnie zatytułowanej “Pozwólcie nam bronić i rozwijać sprawę socjalizmu” – oświadczenia podpisanego przez delegatów 70 partii, w tym 48 liderów partyjnych w dniu 20 kwietnia 1992 r. Tego dnia komuniści z całego świata przybyli do stolicy Korei Północnej na obchody 80 rocznicy urodzin Kim Ir Sena. urodziny. Postanowili podpisać deklarację potwierdzającą ich zaangażowanie w socjalizm, pomimo upadku ZSRR i wielu innych reżimów komunistycznych w poprzedzających latach.

REKLAMA/Advertisement

za: polishexpress.co.uk