Polityk Duńskiej Partii Ludowej za rewizją granicy z Niemcami i odzyskaniem odebranych terenów

Były kopenhaski poseł (stracił mandat po słabym wyniku partii w wyborach w 2019 r.) z ramienia Duńskiej Partii Ludowej (Dansk Folkeparti, DF) – Martin Henriksen – domaga się rewizji granicy z Niemcami i zwrotu zagrabionych w XIX wieku ziem.

W połowie XIX wieku monarcha duński władał również trzema położonymi na pograniczu księstwami: Szlezwiku, Holsztynu i Saksonią-Lauenburg, połączonymi z Danią unią personalną. Księstwa te (oprócz Szlezwiku) należały do Związku Niemieckiego. W roku 1863 król duński Fryderyk VII rozpoczął starania o ich przyłączenie do Danii. Przeciwko Danii wystąpiła koalicja Prus i Austrii. Trwająca kilka miesięcy 1864 roku wojna zakończyła się przegraną Danii.  Kopenhaga na mocy traktatu musiała zrzec się ok. jednej trzeciej swojego terytorium. Jak głosił główny punkt układu: “Król Danii zrzekł się wszelkich praw do Szlezwiku, Holsztynu i Lauenburga na rzecz cesarza Austrii i króla Prus oraz zobowiązał się uznać wszelkie zarządzenia, jakie wymienieni władcy w sprawie tych księstw podejmą”.

Udziel wsparcia dwóm dzielnym pielgrzymom

Pokój w Pradze z 1866 r. przyznawał Holsztyn Prusom. Austria w art. 5 zrzekła się swoich praw do Szlezwiku, ale Prusy, pod naciskiem Francji, zgodziły się dodać zobowiązanie, że w północnej części Szlezwiku przeprowadzą plebiscyt i jeśli ludność wypowie się za Danią ziemie te zostaną jej przekazane. Dopiero traktat wersalski z 1919 r. w art. 109 wyegzekwował przeprowadzenie plebiscytu. Odbył się on niemal 100 lat temu, w lutym 1920 r.

– W południowym Szlezwiku w Niemczech wciąż żyje wielu Duńczyków. Uczęszczają do duńskich szkół, duńskich szkół wyższych, mają duńskie domy kultury i stowarzyszenia sportowe itp. Nie tak dawno we Flensburgu był duński burmistrz. Wielu Duńczyków z południowego Szlezwiku podejmuje fantastyczny wysiłek, aby wzmocnić i zachować duński język i kulturę (…) Oczywiście nie mam żadnych planów, by zaproponować, aby granica została zmieniona siłą, czy coś w tym stylu. Ale można mieć nadzieję. Mój punkt widzenia spowodował oburzenie. Ale tak to musi być. Nie chcę się tego wstydzić (…) Mam nadzieję, że Szlezwik Południowy również kiedyś wróci do Danii. My Duńczycy jesteśmy dziećmi Danii, a dzieci należą do ich rodziców – uzasadniał swój pomysł Henriksen.

I ar fejrer vi 100 aret for at Sonderjylland blev genforenet med Danmark ?? Det er en historisk og smuk begivenhed for…

Gepostet von Martin Henriksen am Dienstag, 14. Januar 2020

Udziel wsparcia dwóm dzielnym pielgrzymom