Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą Polskę za „dyskryminację LGBT”

 PE przyjął rezolucję potępiającą Polskę za „dyskryminację LGBT”. Kolejne publiczne upomnienie Polski na arenie UE poparli posłowie Lewicy.

Parlament Europejski w Strasburgu w środowym głosowaniu przyjął rezolucję, która potępia dyskryminację i mowę nienawiści wobec osób LGBTI w Unii Europejskiej.

REKLAMA/Advertisement

W rezolucji potępiono także „strefy wolne od LGBT” w Polsce. Rezolucja została przyjęta  463 głosami – przy 107 głosach przeciw oraz 105 wstrzymujących się. W dokumencie zaznacza się , że „od początku 2019 roku w Polsce ponad 80 regionów, powiatów i gmin podjęło uchwały, w których określają podlegające im obszary jako wolne od tak zwanej ideologii LGBT”.

„W niewiążących uchwałach wzywa się samorządy lokalne do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz tolerancji wobec osób LGBTI oraz do unikania udzielania pomocy finansowej organizacjom pozarządowym działającym na rzecz równouprawnienia” – podkreśla PE.

REKLAMA/Advertisement