Papież Franciszek zlikwidował komisję Ecclesia Dei. Zajmowała się Tradycją Katolicką i Mszą Trydencką …

Papież Franciszek w Liście Apostolskim “Summorum Pontificum” przekazał wszelkie kompetencje Papieskiej Komisji Ecclesia Dei Kongregacji Nauki Wiary – dykasterii kierowanej od dwóch lat przez jego zaufanego człowieka – jezuitę kardynała Ladarię Ferrera z Hiszpanii. Tym samym potwierdziły się informacje watykanisty Marco Tosattiego.

Komisja Ecclesia Dei po trzydziestu latach działania przestała oficjalnie istnieć. Powołana ona została przez papieża Jana Pawła II i zajmowała się sprawami Tradycji i katolików przywiązanych do Mszy Trydenckiej. Była tą komórką, przez którą Watykan kontaktował się z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X – założonego przez słynnego francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebvre’a w sprzeciwie wobec reform Soboru Watykańskiego II i modernistycznych ciągot najwyższych kościelnych władz.

Marco Tosatti twierdzi, że likwidacja komisji może doprowadzić do likwidacji Motu Proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI – decyzji niemieckiego o “uwolnieniu” Mszy Świętej Trydenckiej i możliwości jej celebrowania przez kapłanów bez specjalnych zgód od biskupów.

REKLAMA/Advertisement

Inny znany watykanista Edward Pentin uważa z kolei, że jest to krok uczyniony celem uregulowania stosunków ze wspomnianym wcześniej Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X (FSSPX). Powołuje on się na francuskie pismo L’Homme Nouveau, które pisze iż Bractwo uznawało komisję raczej za przeszkodę w rozmowach z Watykanem.Kapłani Bractwa mieliby teraz kontaktować się bezpośrednio z prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

Pojawiają się również komentarze, że likwidacja Ecclesia Dei może zachwiać sposobem organizacji Mszy Trydenckich i sakramentów sprawowanych w tradycyjnym, przedsoborowym rycie. Do tej pory wierni odwoływali się do tego gremium, jeśli odpowiedź ordynariusza miejsca była negatywna i nie zgadzał się na przykład na odprawianie tradycyjnej Mszy Świętej. Do tej pory decydowała ona raczej przychylając się do próśb wiernych.

REKLAMA/Advertisement

za: pch24.pl