Pan młody policzkuje pannę młodą, by zapamiętała kto jest “panem i władcą”. Goście biją brawo [WIDEO]

Ten krótki film ukazuje scenkę z zaaranżowanego, wymuszonego ślubu w Turcji, który jest dość popularny w wielu krajach islamskich. “Na dobry początek”, aby świeżo poślubiona małżonka dobrze zapamiętała kto jest w związku “panem i władcą”, zostaje w obecności gości weselnych spoliczkowana. Niemniej szokujący jest fakt, iż goście biją brawo wyrażając swoje poparcie.

Wymuszone małżeństwo oznacza taki związek, który został zawarty wbrew woli jednej ze stron (przeważnie kobiety). Wymuszone małżeństwo różni się od małżeństw takich jak pod przymusem czy za namową rodziny. Niemniej jednak wszystkie te formy są uznawane za sprzeczne z prawami człowieka

Konwencja z 1956 r. w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz zbliżonych instytucji i praktyk zabrania zmuszania do małżeństwa w art. 1 c). Art. 2 w celu położenia kresu takiemu przymusowi zobowiązuje strony ustanowić gdzie należy odpowiednią dolną granicę wieku zawierania małżeństw, zachęcać do stosowania takich środków, dzięki którym obie strony wstępujące w związek małżeński miałyby możność swobodnego wyrażania zgody na dany związek w obecności właściwej świeckiej osoby urzędowej albo przedstawiciela wyznania, oraz nakłaniać do rejestracji małżeństw.

Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw w art. 1 stawia warunek małżeństwo nie może być prawnie zawarte bez pełnej i swobodnej zgody obu stron. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w art. 23 głosi żaden związek małżeński nie może być zawarty bez swobodnie wyrażonej i pełnej zgody przyszłych małżonków. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet w art. 16 zobowiązuje strony, że zapewnią dla kobiet, na warunkach równości z mężczyznami m. in. równe prawo zawierania małżeństwa i równe prawo swobodnego wyboru małżonka i zawierania małżeństwa wyłącznie za własną swobodną i pełną zgodą.

W jednym z najbardziej konserwatywnych islamskich krajów, jakim jest Mauretania (W 1981 r. Mauretania stała się ostatnim państwem na świecie, które oficjalnie zniosło niewolnictwo, do czego doszło za sprawą dekretu prezydenckiego. W rzeczywistości jednak żadne przepisy karne nie egzekwują zakazu), przymusowe małżeństwo ma trzy podstawowe formy: przymusowe małżeństwo z kuzynem (znane jako maslaha); przymusowe małżeństwo z bogatym mężczyzną w celu osiągnięcia korzyści finansowych dla rodziny panny młodej; i wymuszone poligamiczne małżeństwo z wpływowym człowiekiem.

REKLAMA/Advertisement

Przymusowe małżeństwa są powszechne również w Nigrze. W kraju tym jest najwięcej małżeństw z udziałem dzieci w skali świata. Według danych UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) z 2016 r., 28 % panien młodych nie przekroczyło 15 roku życia, a 76 % ma mniej niż 18 lat. Dziewczęta, które próbują uniknąć przymusowych małżeństw, są najczęściej odrzucane przez swoje rodziny i często zmuszane są do prostytucji, aby przeżyć.

Przymusowe małżeństwo jest bardzo powszechne w Afganistanie, a czasami kobiety uciekają się do samobójstwa, aby nie zostać sprzedanymi swoim mężom. Raport Human Rights Watch wykazał, że około 95% dziewcząt i 50% dorosłych kobiet uwięzionych w Afganistanie, znajdowało się w więzieniu pod zarzutem “moralnych zbrodni” lub “ucieczki” z domu. Uzyskanie rozwodu bez zgody męża jest prawie niemożliwe w Afganistanie, a kobiety próbujące de facto ryzykować separację, są więzione za “ucieczkę”. “Ucieczka” zresztą nie jest nawet zdefiniowana jako przestępstwo w afgańskim kodeksie karnym. Według ONZ, od 70 do 80 % małżeństw w Afganistanie jest zawieranych bez pełnej i bezstronnej zgody kobiety lub pod przymusem.