Oświadczenie organizacji narodowych nt. ostatnich działań administracji portalu Facebook

W ostatnich miesiącach z niepokojem obserwujemy radykalizację egzekucji zasad lewicowej poprawności politycznej na największej, funkcjonującej w Polsce, platformie społecznościowej. Administracja Facebooka usunęła m.in. profile największej polskiej manifestacji patriotycznej, czyli Marszu Niepodległości, oraz legalnie działającej i mającej reprezentację w Sejmie partii politycznej, czyli Ruchu Narodowego. Wcześniej zostały usunięte profile służące komunikacji stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny. Skasowano także wiele mniejszych profili, a niektóre na podstawie anonimowych zgłoszeń wycofywano z publikacji i przywracano. Działania te dotykają setek tysięcy użytkowników Facebooka, subskrybujących dotychczas treści publikowane przez organizacje narodowe na wspomnianych profilach. Stawiają również pod znakiem zapytania wiarygodność Facebooka jako partnera biznesowego, który bez podania przyczyny daje sobie prawo do odstąpienia od świadczenia usługi do której się zobowiązał i za którą pobiera opłaty. Dotyczy to również profili, które dokonywały opłat, aby zwiększyć zasięg swoich treści.

W ocenie adwokatów z Zespołu Prawnego Stowarzyszenia Marsz Niepodległości decyzje administracji portalu Facebook wykraczają poza obostrzenia wynikające z regulaminu platformy i poza zwyczajowo i ustawowo przyjęte w Polsce granice swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej. Co dla nas istotne, ze strony administratorów platformy Facebook podejmowanym decyzjom nie towarzyszy praktycznie żadna komunikacja. Administratorzy profili z zasady nie są informowani na jakiej podstawie i w jakim trybie zapadają decyzje o zablokowaniu im możliwości dalszego zarządzania istniejącymi przez ostatnie lata profilami. Nie jest nam znana interpretacja regulaminu, którą posługują się anonimowi administratorzy cenzurujący treści publikowane na platformie, co uniemożliwia podjęcie racjonalnych decyzji o dostosowaniu się do proponowanych zasad, oprotestowaniu ich lub definitywnym opuszczeniu platformy i przeniesieniu swojej komunikacji gdzie indziej.

Jesteśmy przekonani, że decyzje polegające na niesymetrycznym i dotykającym głównie narodową prawicę, zawężaniu swobody debaty politycznej na najpopularniejszej polskiej platformie społecznościowej, mają istotne znaczenie dla jej charakteru. Z powodu aktualnie dominującej pozycji rynkowej Facebooka, wykraczają one daleko poza problematykę wewnętrznego porządku pojedynczej firmy medialnej. Niepokoją nas także doniesienia prasowe ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec, o manipulacjach administracji Facebooka przy eksponowaniu promowanych materiałów i podejmowaniu rozmów z rządzącymi politykami co do polityki moderowania treści trafiających do odbiorców portalu.

W związku z powyższymi okolicznościami i korzystając z faktu istnienia w Warszawie biura portalu Facebook, odpowiedzialnego za Europę Środkowo-Wschodnią, w imieniu Parlamentarnego Zespołu Narodowo-Demokratycznego pragniemy zaprosić do Sejmu dyrektora warszawskiego oddziału Facebooka do dyskusji na temat granic wolności słowa i środków mogących podnieść jakość kultury debaty publicznej na tej platformie, której my oraz setki tysięcy subskrybentów naszych profili, jesteśmy klientami. Do dyskusji zaprosimy także przedstawicieli organizacji pozarządowych, posłów różnych klubów zajmujących się prawem medialnym oraz prawników.

Jesteśmy przekonani, że organizacja takiej dyskusji w polskim Sejmie, z przedstawicielami Facebooka, narodowych organizacji pozarządowych i przedstawicieli różnych opcji politycznych, jest dobrym środkiem do bardziej transparentnej niż dotychczas komunikacji reguł, stanowiących granice wypowiedzi na najpopularniejszej w Polsce platformie społecznościowej.

REKLAMA/Advertisement

Warszawa, 22.07.2016