Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych jednak nie jest nietykalny [WIDEO]

W programie “Komentarz Mediów Narodowych” Michał Murgrabia rozmawiał na temat Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz skazanego niedawno na karę bezwarunkowego więzienia Rafała G. z radcą prawnym Jarosławem Litwinem.

– Istnieje fundacja nazywająca się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych a która ma szereg celów, które mają być “społecznie użyteczne” i są one wpisane w statucie. Natomiast istnieje również na Facebooku profil o tej samej nazwie, na którym widnieje logo fundacji, jej dane kontaktowe, numer konta bankowego – wyjaśniał prawnik. – Przez cały czas fundacja, fundator i prezes fundacji twierdzili, że nie mają nic wspólnego z tym profilem. Na profilu tym dochodziło cały czas do organizowania takich quasi “seansów nienawiści”: czyli pojawiało się zdjęcie jakiegoś internauty, jakiś komentarz mu przypisywany (nie wiadomo nawet, czy faktycznie jego a jeśli był jego, to nie wiadomo jaki był kontekst). To zdjęcie było przedmiotem komentarza ze strony administratora, często bardzo złośliwego i do tego dochodził wzmiankowany “seans” czyli komentarze internautów.

REKLAMA/Advertisement