Putin wygłosił doroczne orędzie. Będzie wojna z Rosją o politykę historyczną.

Prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił dzisiaj swoje coroczne przemówienie o stanie narodu przed Zgromadzeniem Federalnym. Zgromadzenie Federalne to nazwa obecnego parlamentu Federacji Rosyjskiej. Zgromadzenie Federalne jest dwuizbowe – dzieli się na Dumę Państwową (izba niższa) i Radę Federacji (izba wyższa). Funkcjonuje na podstawie rosyjskiej konstytucji z 1993 roku. Siedzibą obu izb jest stolica państwa – Moskwa.

Orędzie do Zgromadzenia Federalnego jest jednym z najważniejszych corocznych wydarzeń w harmonogramie prezydenta. Dokument określający cele i zadania kraju staje się wytyczną dla rządu i parlamentu.

Putin powiedział m.in., że jest niezadowolony z liczby urodzeń w Rosji. Rosyjski prezydent zauważył, że całkowity współczynnik dzietności wyniósł 1,5 w 2019 r. 

– To nie wystarczy dla naszego kraju – podkreślił, dodając że niskie dochody większości gospodarstw domowych z dziećmi bezpośrednio zagrażają demograficznej przyszłości Rosji i zaproponował szereg środków na wsparcie rodzin.

Zasugerował zapewnienie miesięcznych benefitów na dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat.

Rosyjski lider stwierdził ponadto, że Rosja po raz pierwszy w historii stała się światowym liderem w dziedzinie zaawansowanej broni.

– Nie grozimy nikomu i nie staramy się narzucać naszej woli. Jednocześnie mogę zapewnić wszystkich, że nasze kroki w celu wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego zostały podjęte w odpowiednim czasie i w wystarczającej ilości” – powiedział. – Inne wiodące kraje świata będą nadal musiały opracowywać broń, którą Rosja już posiada.

Putin zaproponował także przyznanie pierwszeństwa rosyjskiej konstytucji w rosyjskiej przestrzeni prawnej.

– Czas wprowadzić pewne zmiany, które gwarantowałyby pierwszeństwo rosyjskiej konstytucji w naszej przestrzeni prawnej. Co to oznacza? Oznacza to, że wymogi prawa międzynarodowego i decyzje organów międzynarodowych mogą być tylko egzekwowane w Rosji w stopniu, który nie narusza praw i wolności człowieka i obywatela oraz nie narusza naszej konstytucji – powiedział Putin.

Prezydent mówił też o polityce historycznej. Oświadczył, że Rosja ma obowiązek chronić prawdę historyczną o zwycięstwie w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. To w sowieckiej i rosyjskiej literaturze i historiografii propagandowy termin określający część II wojny światowej, w której po stronie koalicji antyhitlerowskiej przeciwko III Rzeszy i jej sojusznikom brał udział Związek Radziecki. Obejmuje okres od ataku Niemiec na Sowiety 22 czerwca 1941 r. (operacja “Barbarossa”) do 9 maja 1945 r. (przyjmowana w ZSRS data kapitulacji Niemiec i zakończenia II wojny światowej w Europie).

– W tym roku będziemy obchodzić 75. rocznicę zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. 9 maja w Rosji to największe i święte święto. Jesteśmy dumni z pokolenia zwycięzców, pamiętamy ich bohaterstwo. Nasza pamięć to nie tylko symbol szacunku dla heroicznej przeszłości. Służy naszej przyszłości, inspiruje nas i wzmacnia naszą jedność. Jesteśmy zobowiązani do ochrony prawdy o zwycięstwie. W przeciwnym razie, co moglibyśmy powiedzieć naszym dzieciom, jeśli kłamstwa rozprzestrzeniają się na świecie jak epidemia? – powiedział. – Trzeba koniecznie przeciwstawiać fakty kłamstwom. W tym celu w Rosji powstanie największy kompleks dokumentów archiwalnych dotyczących II wojny światowej, który będzie dostępny zarówno dla Rosjan, jak i dla obcokrajowców.

REKLAMA/Advertisement