“Omnia pro Patria” – korporacja akademicka Aquilonia [WIDEO]

Korporacje akademickie to stowarzyszenia studentów tworzone od pocz. XIX w. na wyższych uczelniach środkowej Europy. Nawiązywały one do średniowiecznych nacji i skupiały młodzież głównie z zamożnych warstw społecznych. Prowadziły samopomoc, samokształcenie, organizowały życie towarzyskie studentów; wyróżniały się swoistą, archaizowaną obyczajowością (przestrzeganiem kodeksu honorowego, pojedynkami), ceremoniałem i odznakami (barwne, haftowane czapki dekle, podczas uroczystości mundury, szarfy i szpady); organizowały zebrania (komersy, knajpy).

Członkowie korporacji studenckich (korporanci) dzielili się na: początkujących (fuchsy, giermkowie), rzeczywistych (komilitoni, barwiarze) oraz filistrów (starsi parowie), którzy ukończyli studia, pozostali w korporacji i wspierali ją finansowo. W 1828 r. powstała polska korporacja studencka w Dorpacie (ob. Tartu) – Polonia, później w Rydze (1879 r. – Arkonia, 1883 r. – Welecja) i Wiedniu (1910 r. – Jagiellona). Korporacje studenckie rozwijały świadomość narodową studentów polskich. W 1918 r. przeniosły się do uczelni krajowych; większość korporacji studenckich znajdowała się pod ideowym i politycznym wpływem Narodowej Demokracji (w 1921 r. powołano Związek Polskich Korporacji Akademickich); później powstały Zjednoczenie Korporacji Chrześcijańskich i Federacja Korporacji Akademickich (wpływy sanacji). W 1939 r. istniało 150 polskich korporacji studenckich liczących ok. 4 tys. studentów. Po wielu latach zaczęły się one odradzać w III RP.

REKLAMA/Advertisement

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia powstała 9 marca 1915 r. w Warszawie jako pierwsza korporacja akademicka w stolicy. Do oficjalnej reaktywacji za zgodą i przy współudziale przedwojennych członków doszło 5 listopada 1994 r. Jej członkami byli m.in. znani działacze narodowi: Edward Kemnitz – prawnik i ekonomista, komendant Okręgu Pomorskiego NSZ; Zbigniew Stypułkowski – adwokat, polityk Stronnictwa Narodowego, jeden z szesnastu przywódców polskiego Państwa Podziemnego aresztowanych przez Sowietów; dr Wojciech Wasiutyński – publicysta katolicko-narodowy, jeden z czterech autorów deklaracji założycielskiej Obozu Narodowo-Radykalnego.

W programie Mediów Narodowych o korporacji Aquilonia opowiadali: – Com! Jarosław Romaniuk oraz Com! Paweł Ernst.

REKLAMA/Advertisement