Ogólnopolska konferencja naukowa “Katyń 1940. Prawno-historyczne aspekty zbrodni”

Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję Nnaukową ,,Katyń 1940. Prawno-historyczne aspekty zbrodni”. Celem Konferencji jest upamiętnienie zbrodni dokonanej przez NKWD na blisko 22 tys. polskich jeńcach wojennych w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze) wiosną 1940 r.

Postanowienie z dnia 5 marca 1940 r. o rozstrzelaniu polskich jeńców podpisało siedmiu przedstawicieli najwyższych władz ZSRS z Józefem Stalinem na czele. Zbrodnia katyńska w dalszym ciągu nie została wyjaśniona i stanowi szerokie pole badawcze zarówno dla historyków, jak i dla prawników. Personalia oraz miejsca spoczynku ofiar z listy białoruskiej i częściowo ukraińskiej pozostają wciąż nieznane, zaś starania polskich władz o udostępnienie danych archiwalnych nie przyniosły do tej pory rezultatów. Po odkryciu masowych grobów w 1941 r. Sowieci obarczyli odpowiedzialnością za zbrodnię Niemców i przez lata propaganda ZSRR zakłamywała historię, a publiczne wymienianie nazwy „Katyń” było zakazane. Zbrodnię katyńską badały Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa Komisja Lekarska oraz Komisji Kongresu USA. Sowieci także powołali swoją komisję specjalną pod przewodnictwem Nikołaja Burdenki.

Dopiero 13 kwietnia 1990 r. Związek Sowiecki przyznał po raz pierwszy, że zbrodnię w Katyniu popełniło NKWD. Śledztwo podjęte przez stronę rosyjską w 1990 r. zostało umorzone 5 marca 2005 r. Rosja uznała, że zamordowanie polskich oficerów nie nosiło znamion ludobójstwa, lecz było przestępstwem pospolitym, a zatem uległo przedawnieniu. Rodziny ofiar zbrodni katyńskiej szukały sprawiedliwości w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.30 listopada 2004 r. śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej podjął Instytut Pamięci Narodowej. W postanowieniu o wszczęciu śledztwa założono, że była to zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości. Geneza i okoliczności zbrodni katyńskiej wciąż pozostają w obszarze zainteresowań historyków. Natomiast prawna kwalifikacja zbrodni stanowi wyzwanie dla prawników.

Do udziału w Konferencji organizatorzy zapraszają studentów i doktorantów pragnących podzielić się wiedzą w tym obszarze. Wydarzenie odbędzie się 30 kwietnia (piątek) na platformie Google Meet.Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja na Konferencję prowadzona jest za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/W6vTK4dyAxERVoYv5

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia.

REKLAMA/Advertisement