Odezwa SN i ONR z września 1943 r. do Polaków ziem wschodnich ws. rzezi wołyńskiej

POLACY ZIEM WSCHODNICH!

Tak, jak przed wojną, tak i teraz część ludności ruskiej, mieniącej się Ukraińcami zmierza do wyniszczenia Polaków i oderwania odwiecznie polskich Ziem Wschodnich od Rzeczypospolitej. Dla osiągnięcia tego celu uciekają się oni do zbrodni.

Polacy! Wiemy o straszliwych katuszach, jakie przeżywacie, trwając i walcząc o własne życie, o polskie oblicze tych Ziem i o utrzymanie ich przy Macierzy. Wasz zdecydowany i mocny odpór w Przebrażu, Hucie Stepańskiej, Ostrogu i innych miejscowościach jest najlepszym dowodem Waszej woli, wytrwania i zwycięstwa. W walce tej ponosicie liczne i krwawe ofiary. Wiemy, że rozbestwione bandy hajdamaków ukraińskich, uzbrojone przez okupantów wycinają w pień i palą całe miasteczka i wsie polskie. Wiemy, że Waszą krwią spłynęła Janowa Dolina, w której rozbestwione bandy wyrżnęły ponad 2.000 ludzi. Wiemy o męczeńskiej śmierci pod hajdamackim nożem 400 Polaków w Sadowej, 300 w Derażnem, 250 w Hurbach, 100 w Porycku i o tysiącach innych.

Wiemy, że rozwydrzone bandy ukraińskie, nie uznając zasad chrześcijańskich i praw ludzkich, tysiącami mordują w bestialski sposób niemowlęta, dzieci, kobiety i starców – tylko za to, że są Polakami. Cały Wołyń pławi się we krwi, zaczyna spływać nią i Małopolska. Spłonęły już tysiące rodzimych zagród Waszych. Dziesiątki tysięcy spośród Was musiało opuścić swe ojcowizny i błąkać się po lasach, aby uratować życie. Pozbawieni mienia – zostaliście dziś na nędzę, głód I poniewierkę.

Polacy! Ani jedna kropla krwi Waszej, ani jedno pogorzelisko zagród polskich nie uchodzi uwagi całego Narodu. Wiemy wszystko i zapamiętamy wszystko. Z całym poczuciem odpowiedzialności stwierdzamy, że Ziemie Wschodnie muszą pozostać i pozostaną polskie, oraz będą integralną częścią Państwa Polskiego. Jedynym prawym ich Włodarzem jest i będzie Naród Polski.

Od początku obecnej wojny cały ruch ukraiński stanął w jednym szeregu z najgorszymi wrogami ludzkości. Jest on współodpowiedzialny za wiele zbrodni, popełnionych przez okupantów. Dzięki współpracy ukraińskiej tysiączne rzesze polskie zginęły z rąk N.K.W.D. lub zostały zesłane na Sybir. Dzięki współpracy ukraińskiej giną tysiączne rzesze z rąk Gestapo lub są wywożone do Rzeszy.

REKLAMA/Advertisement

Polacy! Za dokonywane obecnie na Was zbrodnie band hajdamackich są odpowiedzialni nie tylko przywódcy, lecz ci wszyscy, którzy uważają się za Ukraińców, przez to bowiem, że nikt spośród nich nie przeciwdziałał w żaden sposób bestialskiej akcji – wszyscy oni udzielili jej swego moralnego poparcia i zadokumentowali swoją z nią solidarność. Ze stanowiska tego, jak również z całokształtu działalności ukraińskiej przed wojną i w czasie wojny wyciągnięte będą właściwe konsekwencje:

* bezpośredni zbrodniarze zostaną ukarani z całą surowością prawa, na równi z oprawcami Gestapo;

* wszyscy uczestnicy ruchu ukraińskiego odpowiedzialnego za zbrodnie zostaną pozbawieni nie tylko praw politycznych, lecz i ziemi; niepoprawni Ukraińcy skazują siebie na wysiedlenie na Ukrainę rosyjską w zamian za Polaków, którzy wrócą do Macierzy.

Rusini zamieszkujący Ziemie wykazujący lojalność dla Narodu i Państwa Polskiego będą na równi z Polakami uczestnikami zwycięstwa i wielkich stąd płynących korzyści. Polska nigdy nie kwestionowała i nie kwestionuje praw ludności ruskiej naszych Kresów Wschodnich, lecz nie pozwoli nigdy korzystać z nich zbrodniarzom i rizunom.

Polacy! Karta historii znów się odwraca. Niebawem już na Ziemiach Wschodnich znów stanie Armia Polska. Wytrwajcie! Zwycięstwo nadchodzi.

STRONNICTWO NARODOWE

OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY

Foto: kadr z filmu “Wołyń”

za: “Naród i Wojsko”, nr 8 (wrzesień 1943)

 

Ukraińscy sprawiedliwi – pomoc w obliczu rzezi wołyńskiej