Od czwartku obowiązek zasłaniania ust i nosa. Ministerstwo Zdrowia podało szczegóły

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzisiaj projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Resort podaje, że maseczka powinna być:
– wygodna i szczelnie przylegająca
– posiadać zauszniki
– składać się z wielu warstw tkaniny
– pozwalać na swobodne oddychanie
– nadawać się do prania i suszenia

W zastępstwie maseczki można użyć części odzieży (np. szalika), przyłbicy, maski.  Trzeba takiej zasłony używać w środkach publicznego transportu zbiorowego i w pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. Dotyczy to również przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach. Kolejne miejsca to wszelkie tereny zielone jak lasy, parki, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz plaże.

W projekcie zapisano, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania odległości min. 2 metrów od kolejnej osoby.

REKLAMA/Advertisement