Ochrona środowiska, równouprawnienie, prawa zwierząt. To priorytety młodzieżówki PiS

– Musimy dobrze wykorzystać najbliższe trzy lata, czeka nas m.in. stworzenie atrakcyjnego programu dla młodych ludzi; w najbliższych miesiącach odbędziemy spotkania formacyjne w każdym z 41 okręgów wyborczych – czytamy w liście do działaczy Forum Młodych PiS, jaki sporządził szefujący tej strukturze Michał Moskal.

– W ostatnich wyborach, w których bezapelacyjne zwycięstwo odniósł nasz kandydat – prezydent Andrzej Duda, to właśnie my jako Forum Młodych byliśmy cichymi bohaterami, przemierzając tysiące kilometrów w Dudabusie, rozdając materiały wyborcze, uczestnicząc w licznych wydarzeniach na kampanijnym szlaku – czytamy.

Moskal zaznaczył, że Forum ma zająć się przede wszystkim ochroną środowiska naturalnego, równouprawnieniem płacowym kobiet czy humanitarnym traktowaniem zwierząt. Zdaniem Moskala tematy te są “zawłaszczone” przez lewicę i muszą być obecne w dyskusji.

– A oddanie w nich pola naszym politycznym oponentom doprowadzić może jedynie do wypaczenia przez nich prawdziwej istoty rzeczy. Obszary te są uzupełnieniem idei, które leżą u podstaw działalności naszej partii, czyli szacunku dla przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka, a przede wszystkim prawa do życia, prawa do wolności i zakorzenionego w solidarności ludzkiej prawa do równości – pisał Moskal.

– Nasz chrześcijański system wartości zbudowany jest na szacunku do drugiego człowieka. Wymaga on jednocześnie, by zło jasno nazwać złem. Nie może być naszej zgody na agresję skrajnie lewackich, a wręcz anarchistycznych grup w przestrzeni publicznej. Nie możemy również milczeć, gdy obrażane i profanowane są symbole religijne, w szczególności te, które są święte dla zdecydowanej większości Polaków – dodał i jednocześnie zaznaczył.

– Nie wolno wywiesić nam białej flagi w toczonych sporach ideologicznych, ale nie powinniśmy też dać wmówić sobie syndromu oblężonej twierdzy – czytamy.

REKLAMA/Advertisement