Obostrzenia na granicach przedłużone. Rozporządzenie wchodzi w życie

– Wstrzymanie międzynarodowego ruchu kolejowego oraz obowiązek dwutygodniowej kwarantanny dla osób przekraczających granice i udających się do miejsc zamieszkania lub pobytu na terenie Polski przedłużone zostały do odwołania – mówi rozporządzenie rządu, które weszło w życie dzisiaj opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Wstrzymanie ruchu kolejowego i dwutygodniowa kwarantanna obowiązywała do 26. kwietnia i została przedłużona. Są też zmiany dotyczące noszenia rękawiczek i zasłaniania twarzy.

REKLAMA/Advertisement

– Ponadto – na mocy opublikowanego w niedzielę w Dzienniku Ustaw rozporządzenia – z obowiązku noszenia jednorazowych rękawiczek w obiektach handlowych i usługowych zwolnione zostają osoby, które nie są w stanie samodzielnie zakładać lub zdejmować rękawiczek lub nie mogą ich zakładać z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim. Osoby te nie muszą mieć przy sobie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie -czytamy na portalu wPolityce.pl

– Ponadto na mocy tego rozporządzenia, w ramach wypełniania obowiązku zakrywania ust i nosa, używać przyłbic będą mogli pracownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne, jeżeli ich stanowisko pracy jest oddzielone od osób przebywających w urzędzie lub jednostce organizacyjnej dodatkową przesłoną ochronną – podaje medium.

REKLAMA/Advertisement