Nowe złoże gazu ziemnego w Polsce

Marcowy numer “Przeglądu Geologicznego” (vol. 68, nr 3, 2020) zamieszcza wywiad z przedstawicielami kanadyjskiej spółki Central European Petroleum Ltd.(CEP) na temat odkrycia dużego złoża gazu ziemnego w rejonie Wolina. Rozmowę przeprowadził Roman Patychel.

Po dwóch latach prowadzonych badań sejsmicznych (2017 – 2019) ustalono wydobywane zasoby gazu ziemnego w ilości 28 – 40 mld m3 oraz 18 mld m3 kondensatu ropy naftowej. Prawdopodobnie będzie to największe złoże gazu ziemnego w Polsce. Przesłanką dla prowadzenia bardziej szczegółowych badań poszukiwawczych na tym terenie były wcześniejsze ich wyniki uzyskane po stronie niemieckiej. Kanadyjska firma w 2005 r. natrafiła na mapę przedstawiającą znaczne złoże gazowo – kondensatowe Heringsdorf w północno-wschodnich Niemczech sięgające do granicy z Polską. Nie chcieli oni uwierzyć w pokrywanie się granic geologicznych z granicami państwowymi i zapragnęli to sprawdzić. W niemieckich archiwach przeprowadzili szczegółową kwarantannę literatury zawodowej na ten temat. Od tego czasu firma wykazywała stałe zainteresowanie obszarem Wolina.

Prace które doprowadziły do odkrycia poprzedziła analiza wszystkich dostępnych materiałów i wyników dotychczasowych wierceń w tym rejonie oraz dane uzyskane na podstawie posiadanej koncesji. Na tej podstawie sporządzono bazę danych sejsmicznych 3D i 2D, której analiza prawdopodobieństwa doprowadziła do odkrycia tego złoża. W najbliższym czasie firma zamierza odwiercić dwa otwory kierunkowe z platformy wiertniczej ustawionej blisko brzegu. Ich docelowa głębokość to 2550 m. Dalsze otwory o głębokości 2700 m odwiercone zostaną z lądu. W szczytowej fazie wydobycie ma osiągnąć ok. 1,6 mld m3 gazu ziemnego, pokrywając ok. 10% krajowego zapotrzebowania na ten surowiec.

Na koniec, na pytanie, jak przyszła eksploatacja tego złoża wpłynie na polską gospodarkę, prezes Zarządu CEP dr Peter Putnam i dyrektor generalny CEP dr Alula Damte oraz koordynator projektu wydobywczego dr Marcelina Łabaj, odpowiadają:

1. Zyskają finanse publiczne, gdyż mniej środków zostanie wydanych na import zagranicznego gazu,

2. Nastąpi rozwój energetyki, a eksploatacja złoża Wolin przyczyni się do utrzymania krajowej produkcji gazu ziemnego na poziomie 4 mld m3 rocznie,

REKLAMA/Advertisement

3. Polski kompleks petrochemiczny w większym stopniu może korzystać z własnych zasobów gazu ziemnego, 4. Odkrycie to winno być inspiracją dla polskich geologów i firm naftowych do analizy krajowych struktur geologicznych o potencjalnych zasobach węglowodorów.

Życzenie to jest zawsze aktualne, chociaż trzeba zauważyć, że krajowi geolodzy mają również wiele sukcesów w poszukiwaniach gazu ziemnego. Powodowało to, że krajowy bilans, mimo intensywnej eksploatacji złóż, stale powiększał się. Okazuje się, że inwestowanie w odkrycie nowych złóż gazu ziemnego jest najlepszym sposobem na dywersyfikację jego dostaw.

Adam Maksymowicz

Adam Maksymowicz – absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością geologia. Przez ponad 40 lat pracował w szeregu przedsiębiorstw i instytucji związanych z polskim górnictwem. Pracę zawodową zakończył jako Główny Inżynier w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. (1994 – 2005). Od 1968 roku publikuje prace naukowe i zawodowe dotyczące swojej specjalności. Zamieszcza liczne publikacje z zakresu biografii gen. Władysława Sikorskiego i Wojciecha Korfantego. Ekspert Instytutu im. Romana Rybarskiego.