REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Nowe zaostrzenie kar dla firm [WIDEO]

220

Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, spółkę można będzie ukarać za przestępstwo skarbowe nawet bez wyroku skazującego członka zarządu. Kary pieniężne mogą wynosić nawet 30 mln zł.

Nowe przepisy o odpowiedzialności karnej firm mogą być wykorzystywane w podatkowych postępowaniach kontrolnych, a nawet jako dodatkowa sankcja za zakwestionowane rozliczenia podatkowe.

– Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, zakłada przełomowe zmiany w zasadach tej odpowiedzialności, w tym dotyczących przestępstw skarbowych – mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Turska, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Reklama / Advertisement

W ocenie ekspertów, projekt ten to kolejna możliwość ukarania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą za działania np. członka zarządu.

– Projekt wprowadza samodzielną odpowiedzialność firm, znosi bowiem wymóg uzyskania wyroku skazującego osobę fizyczną przed zastosowaniem przepisów o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Proponowane kary pieniężne mogą sięgnąć nawet 30 mln zł i nie będą, jak obecnie, zależeć od wysokości uzyskiwanych przychodów – wyjaśnia mec. Anna Turska.

Ponadto ministerstwo chce zakazania promocji, ubiegania się o dotacje czy startowania w przetargach, włącznie z zakazem prowadzenia działalności określonego rodzaju. Proponuje też wprowadzenie zarządu przymusowego na czas postępowania — dla uniknięcia popełnienia dalszego przestępstwa bądź zabezpieczenia wykonania kary.

Reklama / Advertisement

Eksperci zwracają uwagę, że przedsiębiorcy mogą częściowo ograniczyć swoją odpowiedzialność. Ich zdaniem, jest to możliwe, jeśli firma, która osiągnęła korzyść (również pośrednio) w wyniku czynu zabronionego, popełnionego przez bezpośrednio współdziałający z nią podmiot (nawet przy realizacji celu prawnie dopuszczalnego), ma odpowiednie procedury dochowania należytej staranności.

za: marketnews24.pl

Reklama / Advertisement