Nowa książka prof. Mirosława Matyi

Wielokulturowa, uboga w bogactwa naturalne, ale bogata, położona w centrum Europy Szwajcaria funkcjonuje w zasadzie niezmiennie od 2 polowy XIX wieku. Dzięki odważnym rozwiązaniom systemowym i instytucjonalnym, opartym na formach demokracji bezpośredniej, korzystnej sytuacji ekonomicznej i specyficznym okolicznościom historycznym, kraj ten, w którym istnieje cała mozaika mniejszości narodowych, językowych i religijnych, radzi sobie skutecznie w sytuacjach konfliktowych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

W doktrynie wielu państw podkreśla się, że pojęcie demokracji bezpośredniej charakteryzuje system rządów obowiązujący w starożytnych Atenach i innych demokracjach greckich. Dziś natomiast można mówić o demokracji semibezpośredniej, ponieważ nie są równocześnie spełnione dwie przesłanki konieczne do uznania współczesnych instytucji za klasyczny model demokracji bezpośredniej: zaistnienie jedności miejsca i czasu oraz udział całego zbiorowego podmiotu suwerenności we wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji od zgłoszenia wniosku aż do zatwierdzenia decyzji. Biorąc jednak pod uwagę ostateczność głosu suwerena przy realizacji decyzji, można uznać, że znaczna większość instrumentów umożliwiających udział obywateli w realizacji władzy w Szwajcarii ma charakter demokracji bezpośredniej.

Demokracja oddolna wywarła istotny wpływ na historię Szwajcarii oraz jej obywateli. Nic tak bowiem nie jednoczy ludzi, jak świadomość podstawowej wartości ich demokratycznych, suwerennych praw i opieka nad wspólnie wypracowanym bogactwem.

Na temat sukcesu systemu politycznego Szwajcarii krąży mnóstwo mitów. Jest to rezultat wielu politycznych, ekonomicznych, społecznych i psychologicznych czynników, które w zasadzie idealnie się ze sobą zgrały na przestrzeni historii tego kraju.

Nalezy jednak stwierdzić, że wiekowa socjalizacja obywatelska, polityczna wola narodu, dyscyplina i pracowitość, wspolodpowiedzialnosc za panstwo i siebie, gotowosc do kompromisow, korzystna sytuacja geopolityczna oraz mentalność i edukacja sprawiły, że Szwajcarzy wypracowali unikatowy, sprawnie funkcjonujący system polityczny, nie mający odpowiednika we współczesnym świecie.

Na usta ciśnie się pytanie, dlaczego Szwajcaria – bogaty, położony w centrum Europy kraj, posiadający długą historię współistnienia wielu kultur, wybrała niespotykaną gdzie indziej drogę rozwoju? Celem tej książki jest udzielenie odpowiedzi na to pytanie i uzasadnienie tezy, że system polityczny Szwajcarii co prawda spowalnia proces decyzyjny w tym państwie, ale go nie paralizuje.

REKLAMA/Advertisement

W niniejszej pracy zostaly przeanalizowane dwie podstawowe dziedziny życia społeczno-ekonomicznego Szwajcarii w oparciu o system polityczny tego kraju: wielokulturowość i sektor bankowy. Dziedziny te różnią się bardzo, jednak w wypadku helweckim maja wspólną charakterystyczną cechę – obydwie wrośnięte są głęboko w szwajcarskę tradycję i w system demokracji bezpośredniej oraz obydwie uzależnione są od tego systemu.

Książkę można nabyć tutaj: LINK