REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Nowa książka dr Bojemskiego o wywiadzie antykomunistycznym Narodowych Sił Zbrojnych

403

Jak możemy dowiedzieć się ze strony internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr Sebastian Bojemski – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i autor książki „Narodowe Siły Zbrojne w Powstaniu Warszawskim” (1 VIII – 2 X 1944) wydaje nową pozycję.

W książce “Nim Hitler runie śmierć komunie. Wywiad antykomunistyczny Narodowych Sił Zbrojnych pod okupacją niemiecką w latach 1942 – 1945” dr Bojemski “odtworzył dzieje, strukturę, obsadę personalną oraz formy pracy wywiadu prowadzonego przez NSZ przeciwko organizacjom skrajnej lewicy na poziomie centralnym, a także działania na terenie poszczególnych okręgów. Scharakteryzował aparat informacyjny oraz obszary zainteresowań służby wywiadu NSZ. Ponadto przedstawił zakres współpracy, jaką wywiad antykomunistyczny podejmował z Porozumieniem Antykomunistycznym, Delegaturą Rządu RP na Kraj oraz kontrwywiadem Armii Krajowej. Autor ukazał również pracę wywiadowczą na odcinku organizacji wywrotowych, głównie na terenie centralnej i południowej Polski” [z opisu wydawcy).

Książka będzie wkrótce dostępna poprzez stronę Wydawnictwa UKSW.

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement