REKLAMA

REKLAMA

Norweska wojna przeciw Polsce rozkręca się. Konsul Kowalski został dzisiaj uznany za persona non grata

2301

– Władze norweskie uznały konsula S. Kowalskiego za persona non-grata, co uniemożliwia mu dalsze wykonywanie funkcji. To decyzja skrajnie nieuzasadniona. Jedyną możliwą decyzją w tej sytuacji jest działanie wzajemne, co zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym – poinformował dzisiaj po południu Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister spraw zagranicznych.

Persona non grata (osoba niepożądana) to w dyplomacji termin oznaczający członka personelu dyplomatycznego lub konsularnego, który otrzymał nakaz opuszczenia terytorium kraju, w którym przebywa. Na gruncie prawa międzynarodowego, kwestię tę reguluje konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961, gdzie w art. 9 pkt 1 zapisano:

REKLAMA

– Państwo przyjmujące może w każdym czasie i bez obowiązku uzasadnienia swej decyzji zawiadomić państwo wysyłające, że szef misji, bądź którykolwiek z członków personelu dyplomatycznego misji, jest persona non grata albo, że ktokolwiek inny z członków personelu misji jest osobą niepożądaną. Państwo wysyłające odpowiednio do okoliczności bądź odwoła daną osobę bądź położy kres jej funkcjom w misji.

Dyplomata znany jest z pomocy polskim rodzinom, które mają problem z wszechwładnym Urzędem ds. Dzieci Barnevernet. Właśnie ta postawa nie podoba się rządowi w Oslo. Zdaniem mediów w Norwegii, które powołują się na norweską dyplomację wniosek o odwołanie Sławomira Kowalskiego ma być spowodowany jego niezgodną – zdaniem strony norweskiej rolą w kilku sprawach w tym zachowania wobec tamtejszych funkcjonariuszy publicznych.

Sławomir Kowalski jest konsulem w Norwegii od pięciu lat, a w czerwcu kończy się jego kadencja. W 2016 roku otrzymał nagrodę „Konsula roku” w konkursie polskiego MSZ, a z takim uzasadnieniem: „Za adekwatne działania i umiejętną współpracę ze stroną norweską w sprawach małoletnich obywateli polskich, znajdujących się pod opieką miejscowych służb socjalnych”.

REKLAMA

 

Wiceminister sprawiedliwości: Z dezaprobatą przyjąłem informację o wydaleniu konsula Kowalskiego z Norwegii