Niemcy powołują specjalnego pełnomocnika do walki z antysemityzmem. Dlaczego?

Decyzję w sprawie powołania pełnomocnika ds. walki z antysemityzmem podjął niemiecki parlament.

Niemcy zdecydowali się na ten krok nie bez przyczyny. I chociaż podkreślone jest, że głównie chodzi tutaj o walkę z takimi zjawiskami jak negowanie Holokaustu, to jednak prawdziwa przyczyna leży gdzieś indziej. Rolą rzecznika będzie bowiem nie tylko prowadzenie statystyk wystąpień antysemickich. W tym wypadku przewiduje się również zaostrzenie kar za negowanie bądź bagatelizowanie holocaustu poprzez wpisy w internecie. Jednak najistotniejszą kwestią jest to, że przewiduje się również wydalanie cudzoziemców, którzy wzywają do nienawiści.

REKLAMA/Advertisement

Za tą uchwałą głosowały wszystkie ugrupowania, łącznie z Alternatywą dla Niemiec. Wstrzymała się tylko “Lewica”.

Źródło: dw.de

REKLAMA/Advertisement