Niemcy ponownie odrzuciły greckie żądania wypłacenia reparacji

Po raz kolejny Niemcy poinformowały Grecję, że nie zostaną wypłacone żadne odszkodowania za szkody spowodowane przez nazistów w czasie II wojny światowej, oddalając wniosek wysłany w czerwcu, kiedy rządziła jeszcze radykalnie lewicowa SYRIZA.

Rząd Niemiec nalegał, aby przyjąć, że traktat podpisany w 1990 r. rozwiązał sprawę na dobre. SYRIZA wysłała do niemieckiego MSZ tak zwany komunikat werbalny, który ambasador Grecji przekazał w Berlinie, prosząc rząd niemiecki „o negocjacje w sprawie praktycznego zaspokojenia tych żądań, które mają szczególne znaczenie dla narodu greckiego , jako kwestia moralna i materialna”.

REKLAMA/Advertisement

We wczorajszej notatce dyplomatycznej skierowanej do greckiego ambasadora niemieckie MSZ odrzuciło żądanie odszkodowania, dodając, że sprawa jest zakończona, chociaż kolejne rządy greckie tego nie uznają. W sierpniu nowowybrany premier i przywódca Nowej Demokracji Kyriakos Mitsotakis udał się do Berlina, spotkał się z Merkel i ponowił prośbę.

Grecja szacuje, że mogłaby ubiegać się o minimalne zadośćuczynienie w wysokości 292 miliardów euro za okupację Niemiec w czasie II wojny światowej i 9,2 miliarda euro za pierwszą wojnę światową.

REKLAMA/Advertisement

W wyniku nazistowskiej okupacji znaczna część Grecji została zniszczona przez przemysł (w 80% zniszczony), infrastrukturę (28%), porty, drogi, koleje i mosty (90%), lasy i inne zasoby naturalne (25%) oraz utratę życia 7 do 11 % obywateli). Okupujący nazistowski reżim zmusił Grecję do pokrycia kosztów okupacji w tym kraju i niezbędnych surowców i żywności dla sił okupacyjnych, tworząc warunki dla zaistnienia tzw. Wielkiego Głodu. Ponadto w 1942 r. grecki bank centralny został zmuszony przez okupacyjny reżim nazistowski do pożyczenia 476 milionów Reichsmarek przy zerowych odsetkach nazistowskim Niemcom.

Po wojnie w 1960 r. Grecja przyjęła 115 milionów marek z Niemiec Zachodnich jako rekompensatę za zbrodnie nazistowskie. Niemniej jednak rządy greckie w przeszłości nalegały, aby była to jedynie przedpłata, a nie pełne zadośćuczynienie. W 1990 r., bezpośrednio przed zjednoczeniem Niemiec, Niemcy Zachodnie i Niemcy Wschodnie podpisały umowę Dwa Plus Cztery z byłymi sojuszniczymi krajami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Związku Radzieckiego. W przypadku Niemiec kwestia odszkodowań miała zostać rozstrzygnięta na mocy tej umowy. 8 lutego 2015 r. ówczesny premier Grecji Alexis Tsipras zażądał, aby Niemcy wypłaciły „pełne” odszkodowania Grecji. 6 kwietnia 2015 r. Grecja oceniła odszkodowania wojenne jako równowartość 279 mld euro.

REKLAMA/Advertisement

We wrześniu 2019 r. Sąd Najwyższy Włoch, w przełomowym tego rodzaju orzeczeniu, nakazał konfiskatę dochodu generowanego przez mienie niemieckie we Włoszech i przekazanie go w ramach odszkodowania wojennego ofiarom nazistowskiej zbrodni wojennej w Distomo, wiosce w Grecji.

za: handelsblatt.com