Niemcy: Ogromny spadek liczby wiernych w Kościele. Setki tysięcy apostazji za Odrą.

W Niemczech Kościół Katolicki, jak i protestanckie zbory w zatrważającym tempie tracą wiernych. Szczególnie dramatycznych był 2018 rok.

Niemiecki Episkopat poinformował, że w 2018 roku formalnej apostazji – oficjalnego opuszczenia Kościoła dokonało aż 216 tysięcy ludzi. To o 29 proc. więcej niż w roku 2017. Jeszcze więcej wyznawców utracili ewangelicy – tam doliczono się 220 tysięcy wystąpień.

Za Odrą, aby opuścić Kościół potrzebne jest specjalne oświadczenie. Jakie są powody takiego stanu rzeczy? W przypadku Kościoła Katolickiego podaje się konserwatywne nauczanie ws. moralności seksualnej, brak dopuszczenia kobiet do kapłaństwa czy stosunek do homoseksualizmu lub ludzi w kolejnych związkach. Jednakże powody te zdają się być tylko wymówkami forsowanymi przez liberalną część hierarchii i wiernych, gdyż od zakończenia Soboru Watykańskiego II niemieccy biskupi wiele razy sprzeciwiali się woli Watykanu np. w sprawie zakazu antykoncepcji i nie przeszkodziło to masowej apostazji wiernych.

REKLAMA/Advertisement

W ankiecie przeprowadzonej w diecezji Essen podawane są inne powody jak podatek kościelny, skandale, kryzys wiary czy brak poczucia wspólnoty. Ponadto, od lat w Kościele w Niemczech jest ujemny przyrost demograficzny; liczba pogrzebów przerasta liczbę chrztów. W 2018 roku liczba katolików w Niemczech zmniejszyła się aż o 309 tys. i wynosi formalnie 23 miliony wiernych. Z kolei wspólnota ewangelicka jest mniejsza o 395 tys. osób i liczy 21,1 mln wyznawców. Prognozy mówią, że do 2060 roku liczba chrześcijan w Niemczech zmniejszy się o połowę.

za: dw.com.pl

REKLAMA/Advertisement