Nielegalni imigranci zatrzymani przy granicy ze Słowacją

Funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie otrzymali informację o dwóch mężczyznach, poruszających się pieszo w Muszynce około 2 kilometrów od granicy RP. Skierowany na miejsce patrol ustalił, że są to cudzoziemcy i nie posiadają przy sobie dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo.

Okazało się, że tego samego dnia mężczyźni pieszo przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski, w rejonie Muszynki.

W związku z brakiem dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium RP oraz przekroczeniem granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom, cudzoziemców zatrzymano.

Pierwotnie cudzoziemcy twierdzili, że są obywatelami Libii, jednak po sprawdzeniu w bazach danych ustalono, że są to obywatele Tunezji.

 Cudzoziemcy złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP.

Wydano im tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, zaś Sąd Rejonowy w Tarnowie wydał postanowienia o umieszczeniu cudzoziemców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu na okres 60 dni.

REKLAMA/Advertisement

Maciej Pietraszczyk