“NIE” dla wpisywania rodziców tej samej płci w akcie urodzenia. Jest decyzja NSA

– Rodzicami dziecka w prawie polskim mogą być tylko matka i ojciec. Polskie ustawodawstwo nie zna innej kategorii rodzica – powiedział sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego sędzia Jacek Chlebny uzasadniając decyzję tej instytucji. Chlebny podkreślił, że polski ustawodawca nie określił w przepisach takiej możliwości.

Pytanie miało związek ze skargą kasacyjną kobiety, której Urząd Stanu Cywilnego w Piasecznie odmówił wpisania transkrypcji do polskich dokumentów aktu urodzenia jej syna, gdyż w wydanym w Londynie akcie widniały nazwiska dwóch kobiet. Dzisiaj NSA orzekł, że polskie przepisy nie dopuszczają takiej możliwości. Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, że poprzez transkrypcję powstaje polski akt stanu cywilnego.

REKLAMA/Advertisement

– Odrywa się on od pierwotnego aktu, na którym został oparty i jego dalsze losy w polskim porządku prawnym są niezależne od losów zagranicznego aktu. Transkrypcja musi być w związku z tym przeprowadzona na podstawie prawa polskiego, a znaczenie użytych pojęć powinno być spójne z pojęciami rozumianymi na gruncie prawa polskiego – mówił Jacek Chlebny.

Skarżąca zaznaczała, że w związku z brakiem transkrypcji odmówiono jej dziecku nadania PESEL oraz nadania polskiego paszportu. NSA zaznaczył, że obywatelstwa nie należy “w żadnym razie uzależniać od transkrypcji”.

REKLAMA/Advertisement

– Skarżąca jest obywatelką polską i jej syn z mocy prawa, na podstawie konstytucji, nabył obywatelstwo polskie. Brak transkrypcji nie stanowi przeszkody do potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego – powiedział sędzia Jacek Chlebny.

za: polskieradio24.pl

REKLAMA/Advertisement