REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Nergal niewinny publicznego znieważenia polskiego godła. Sędzia orzekł: Użyty znak nie jest godłem RP w myśl przepisów prawa

790

Dzisiaj sędzia Marek Kapała z Sądu Okręgowego w Gdańsku wydał wobec Adama Darskiego ps. Nergal wyrok uniewinniający ws. publicznego znieważenia polskiego godła. Zdaniem prokuratora przedstawienie go w sposób widoczny na ilustracji było przestępstwem za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo wymienione jest w art. 137 Kodeksu Karnego.

– Użyty znak nie jest godłem RP w myśl przepisów prawa, gdyż nie posiada korony – uzasadnił swoją decyzję sędzia Kapała, uwalniając od winy również grafika Rafała W oraz Macieja G., który na zlecenie „Nergala” – rozpowszechnił grafikę w internecie.

– Prokurator nie przedstawił wystarczających dowodów na to, że działanie oskarżonych było działaniem ukierunkowanym na zdeprecjonowanie symbolu państwowego – orzekł cytowany przez PAP sędzia. – Rysunek orła stworzony przez jednego z oskarżonych nie może być uznany za zawierający w swojej treści godło RP, albowiem brak mu istotnego niezbędnego elementu, jakim jest korona. Orzeł bez korony nie jest bowiem godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Może być ewentualnie uznany za godło Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale bez wątpienia nie o taki przedmiot ochrony chodzi ustawodawcy. Nie można znieważyć godła państwowego, w które w świetle obowiązujących przepisów takim godłem nie jest.

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement