Naukowe wsparcie dla sądów i prokuratury – rusza Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik i Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski uczestniczyli dziś w uroczystym otwarciu Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi, utworzonego przez Ministra Sprawiedliwości.

– Rząd, Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Krajowa dają mieszkańcom Łodzi prestiżowy Instytut – podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik.

REKLAMA/Advertisement

Wiceminister porównał nowo powstałą placówkę do krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna. – Wiem, jak wiele ten Instytut znaczy dla Krakowa i polskiego wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, żeby Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi miał taką samą renomę – powiedział.

Idea Instytutu? Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski przypomniał genezę utworzonego w Łodzi ośrodka. – Już w 2001 roku, gdy Zbigniew Ziobro był wiceministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kierownictwem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przyświecała nam idea, aby w Polsce można było zacząć rzetelnie, naukowo, badać procesy gospodarcze, także na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Bardzo się cieszę, że możemy zainaugurować działalność Instytutu, o którym myśleliśmy od wielu lat – zaznaczył.

REKLAMA/Advertisement

Łódzki Instytut, którego dyrektorem został dr Paweł Gajewski z Uniwersytetu Łódzkiego, ma na celu prowadzenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w dziedzinach ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków i ceł, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, działalności i finansowania przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych i cyberprzestępczości gospodarczej. W tym zakresie Instytut będzie opracowywać ekspertyzy i wydawać opinie na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań, w których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

Najlepsi specjaliści

Opracowywaniem ekspertyz i opinii zajmą się zatrudnieni w Instytucie biegli – naukowcy o najwyższych kwalifikacjach. Instytut będzie stanowić ważne wsparcie eksperckie dla wymiaru sprawiedliwości i pełnić podobną rolę w sprawach gospodarczych, jaką w postępowaniach karnych spełniają Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna oraz? Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Do tej pory nie było w Polsce państwowej placówki, stanowiącej zaplecze naukowe dla sądów i prokuratur w? sprawach gospodarczych. Teraz tę lukę wypełni Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Instytut zainaugurował działalność od sympozjum z udziałem specjalistów nauk sądowych i ekonomicznych. W ramach działalności naukowej Instytut, pod kierunkiem dyrektora oraz rady naukowej, będzie organizował krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, sympozja oraz seminaria. W przyszłości planowane jest też podjęcie działalności wydawniczej, a także prowadzenie szkoleń dla pracowników organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

za: centrumprasowe.pap.pl

REKLAMA/Advertisement