REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Narodowo i wolnorynkowo: Pierwszy Klub Myśli im. Romana Rybarskiego powstał właśnie w Łodzi

651

Atak zimy nie przeszkodził wczoraj w dotarciu do lokalu Duszpasterstwa Akademickiego Piątka w Łodzi tym, którzy zainteresowani są dorobkiem krakowskiej szkoły ekonomicznej, a w szczególności prof. Romana Rybarskiego. W toczących się po części organizacyjnej dyskusjach potwierdzano potrzebę istnienia silnego środowiska kultywującego i rozwijającego ideę narodową i wolnorynkową.

Postać wielkiego ekonomisty i patrona Klubów przedstawił dyrektor think-tanku Instytut im. Romana Rybarskiego dr Mariusz Patey. Po jego wystąpieniu łódzki koordynator – Jakub Guziur oraz Artur Szczepek – wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników „Swojak” i pomysłodawca Klubów przedstawili wizję ich działania. Jak dowiedzieliśmy się od Artura Szczepka, zgłoszeń z całego kraju jest dużo i do lata może powstać nawet kilkadziesiąt oddziałów.

Zanim nastąpiła część nieoficjalna, dr Patey oraz Artur Szczepek podpisali umowę o współpracy instytucjonalnej z Klubem im. Romana Dmowskiego, reprezentowanym przez jego prezesa – Kamila Klimczaka oraz sekretarza – Jana Waliszewskiego.

Reklama / Advertisement

Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu narodowego. Ich twórcy inspirują się przede wszystkim etyką chrześcijańską, wartościami cywilizacji łacińskiej i polską tradycją narodowo-patriotyczną, cechują się poczuciem obowiązku wobec Ojczyzny i cnót obywatelskich, podejmują działania na rzecz podnoszenia dzielności, solidarności, ofiarności i odpowiedzialności za swoje czyny.

Cele klubów będą realizowane poprzez organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, szkoleń, seminariów, konferencji i kongresów, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu świadomości ekonomicznej, politycznej i społecznej. Podstawowym zamierzeniem jest przede wszystkim szerzenie myśli profesora Romana Rybarskiego oraz promowanie krakowskiej szkoły ekonomicznej. Z doświadczenia wiadomo, że nic tak dobrze nie robi dla propagowania i ugruntowania myśli jak osobisty kontakt z osobami promującymi przedsiębiorczość, działalność takich wybitnych polskich ekonomistów jak profesorowie: Roman Rybarski, Adam Heydel, Julian Dunajewski, Władysław Grabski, Adam Krzyżanowski, Edward Taylor, Ferdynand Zweig. Stąd pomysł, aby w Klubach skupić się głównie na organizacji spotkań z powiązanymi z nimi autorami oraz osobami współpracującymi z Instytutem im. Romana Rybarskiego, m.in. dr Mariuszem Pateyem, dr Tomaszem Nałęczem, mec. Jackiem Janasem, Karolem Skorkiem, Wojciechem Kempą i innymi.

*****************
Klub założyć może każdy, któremu bliskie są jego wartości. Wystarczy skontaktować się z koordynatorem Klubów – Arturem Szczepkiem, tel. 605-737-486, e-mail: romanrybarski2017@gmail.com. Warto zorganizować się w kilka osób – zaprosić do pomocy przyjaciół czy znajomych podzielających narodowo-wolnościowy światopogląd – aby wspólnie zająć się organizacją spotkań. Działalność podzielona na kilka osób zawsze idzie sprawniej i przynosi lepsze efekty. Już niebawem przedstawiona zostanie pełna liczba prelegentów, z którymi Państwo będą mogli zorganizować spotkanie.

Reklama / Advertisement

Reklama / Advertisement