Kto najdłużej żyje na emeryturze? Dane ZUS są bardzo interesujące …

Holding hands while walking on the beach

Z danych ZUS-u wynika, że najdłużej emerytury pobierają artyści, a najkrócej cieszą się nimi przedsiębiorcy. Jeśli oprzeć się o statystykę, to średnio każdy Polak na emeryturze przebywa 18 lat. Dane ZUS-u pokazują spore rozbieżności pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi.

Na dwóch skrajnych biegunach znajdują się artyści i przedsiębiorcy. “Dziennik Gazeta Prawna” powołując się na informacje z ZUS podaje, że emeryturę najdłużej pobierają artyści – aktorzy, śpiewacy i tancerze, którzy na emeryturze przebywają średnio 25 lat.

Z kolei pieniędzmi po zakończeniu kariery zawodowej najkrócej cieszą się przedsiębiorcy. Tej grupie zawodowej ZUS wypłaca świadczenia średnio przez 15 lat. Jest to spowodowane faktem, że pracują oni dłużej i nie mają możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Dodatkowo, na krótszy okres pobierania świadczeń składa się wcześniejszy tryb życia i związany z nim stres.

Natomiast artyści ciągle mają prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Akrobaci, tancerze czy kaskaderzy mogą skończyć karierę w wieku 40 lat jeśli chodzi o kobiety i 45, gdy mowa o mężczyznach. Kolejnymi grupami zawodowymi, które długo pobierają emerytury są nauczyciele i górnicy. W przypadku pedagogów średni okres czasu wynosi 24 lata i 9 miesięcy, a u górników średnio rok mniej.  Z kolei relatywnie krótko emeryturą cieszą się kolejarze i księża – w ich przypadku jest to średnio 19 lat.

ZUS odnotowuje też osoby, które “wyszły z systemu z powodu zgonu”. Średnia długość życia w tym przypadku wynosi 78 lat i wydłużyła się znacząco. W porównaniu z 2005 rokiem Polacy żyją 2 lata i 10 miesięcy dłużej.

za: money.pl

REKLAMA/Advertisement