Na Ukrainie obchodzono 111 rocznicę urodzin Stepana Bandery [WIDEO]

1 stycznia 1909 r. urodził się w Uhrynowie Starym nieopodal Stanisławowa (dzisiaj Iwano-Frankiwsk) Stepan Bandera – jeden z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, od 1940 r. przywódca jednej z dwóch istniejących frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – OUN-B, od 4 kwietnia 1941 przewodniczący Prowodu OUN-B jako odrębnej organizacji.

Współtworzona przez Banderę frakcja OUN-B ponosi odpowiedzialność za zorganizowane w latach 1943-1944 ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, którego ofiarą padło przynajmniej 100 tys. osób.

Co roku tego dnia w różnych miejscach na Ukrainie kontynuatorzy jego zbrodniczej idei uroczyście celebrują kolejną rocznicę jego narodzin. Jak informuje agencja UNIAN, będąca częścią kontrolowanej przez oligarchę Ihora Kołomojskiego  1+1 Media Group, “patrioci uważają Banderę za bojownika o niepodległość Ukrainy i przeciwnika wszelkich okupantów zagranicznych, podczas gdy rosyjska propaganda próbuje przedstawić Banderę jako współpracownika i sojusznika nazistów”. W krótkiej biografii wspomina się o jego walce z Polską.

– W latach studenckich młody człowiek był aktywnie zaangażowany w ukraińskie inicjatywy narodowe i popadł w niełaskę ze strony polskich władz, które w tym czasie faktycznie prowadziły politykę dyskryminacyjną wobec ludności ukraińskiej – czytamy na unian.info. – Pod przewodnictwem Bandery OUN zaczyna działać znacznie bardziej radykalnie i organizuje kilka zabójstw politycznych, które zyskały szeroki rozgłos. W szczególności są to: zabójstwo szkolnego kuratora Gadomskiego, odpowiedzialnego za polonizację ukraińskiej edukacji; zabójstwo sekretarza konsulatu ZSRR we Lwowie Aleksieja Majłowa w odpowiedzi na Hołodomor; zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Pierackiego, pod którego kierownictwem Warszawa przeprowadziła brutalne akcje “pacyfikacji” ludności ukraińskiej.

Tradycyjnie najpoważniejsze obchody miały miejsce we Lwowie i w Kijowie.

We Lwowie, jak zwykle uroczystości zorganizowano pod pomnikiem lidera OUN.

REKLAMA/Advertisement

– Historia Ukrainy wielokrotnie udowodniła i pokazała, że ??pomimo deprecjacji i pomniejszania, ukrywania faktów, zawsze pozostawała heroiczna. Była heroiczna z powodu postaci, które ją stworzyły. Stepan Bandera był, jest i zawsze będzie uosobieniem takiej walki (…) Postać Stepana Bandery to obraz walki o całą Ukrainę – powiedział wiceprezydent Lwowa ds. rozwoju Andrij Moskalenko.

W stolicy marsz z pochodniami, rozpoczęty w Parku Szewczenki zorganizowało Ogólnoukraińskie Zjednoczenie “Swoboda” kierowane przez Ołeha Tiahnyboka. Po lipcowych wyborach do Werchownej Rady Swobodzie został już tylko jeden deputowany. Nadal jednak ma licznych radnych w Kijowie.