Muzeum POLIN w finansowych opałach. Sponsorzy wstrzymują się z wpłatami

– Od ponad dwóch miesięcy minister kultury Piotr Gliński nie powołuje wybranego w konkursie prof. Dariusza Stoli na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich “Polin”. Zaniepokojeni darczyńcy wstrzymują wsparcie finansowe dla tej instytucji. Jeden z nich zawiesił wpłatę 1,5 mln zł – czytamy na portalu “Gazety Wyborczej” w alarmistycznie zatytułowanym artykule “Będzie międzynarodowy skandal? Muzeum Polin wciąż bez dyrektora, darczyńcy wstrzymują wpłaty”.

– My też nie mamy wiadomości z Ministerstwa Kultury. Sytuacja budzi szczególny niepokój wśród darczyńców i ludzi, którzy zakładali to muzeum. Proszę pamiętać, że 40 proc. środków na jego powstanie pochodziło w większości od prywatnych darczyńców z całego świata. Do momentu otwarcia wystawy stałej było to 165 mln zł. Na kolejne programy muzealne udało się zebrać kolejne 22 mln zł. Z tych pieniędzy finansowane są wystawy czasowe, działania edukacyjne i naukowe. Roczny wkład darczyńców w te przedsięwzięcia wynosi 5-6 mln zł – gazeta cytuje Piotra Wiślickiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.

REKLAMA/Advertisement

Mec. Rzeuska: Religia Holokaustu [WIDEO]

REKLAMA/Advertisement

Muzeum Historii Żydów Polskich powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (SŻIH). Powstało ono w 1951 r. a swoje cele obecnie realizuje m.in. wspierając działalność POLIN oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Na mocy podpisanej umowy w styczniu 2005 r. z m.st. Warszawą i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stowarzyszenie było odpowiedzialne m.in. za stworzenie koncepcji i sfinansowanie wystawy stałej nowego muzeum. Pieniądze na ten cel przekazało kilkuset darczyńców z Polski i zagranicy.

1 marca 2014 r. historyk Dariusz Stola został dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich. Jego kadencja upłynęła na początku br. W maju komisja konkursowa konkursu na dyrektora Polin wybrała go na kolejną kadencję. Do tej pory jednak formalnie nie objął urzędu. Prof. Dariusz Stola jest historykiem, profesorem nauk humanistycznych, pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz członkiem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego i Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Napisał takie prace, jak m.in. “Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968” czy “Nadzieja i zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP, 1940-1945”.

REKLAMA/Advertisement

za: wyborcza.pl