MSZ wyraża zadowolenie z porzucenia przez Polskę dążeń do posiadania broni nuklearnej

– Polska uważa Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT) za jeden z najważniejszych filarów bezpieczeństwa globalnego i systemu nieproliferacji. O jego sile i znaczeniu stanowi uniwersalny charakter Układu, podpisanego i ratyfikowanego przez 191 państw. Cieszy się on jednoznacznym poparciem sojuszników z NATO oraz wszystkich państw Unii Europejskiej – głosi wydane dzisiaj przez MSZ oświadczenie.

– Przypadająca 5 marca br. 50 rocznica wejścia Układu w życie jest dobrą okazję do podkreślenia znaczących osiągnięć NPT w jego trzech filarach: nieproliferacji jądrowej, rozbrojeniu i pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej. Polska od początku uczestniczyła w negocjacjach treści Układu i jest jednym z jego państw-założycieli. Odgrywamy istotną rolę w procesie nieproliferacji broni masowego rażenia, będąc aktywnym na wielu forach międzynarodowych, w tym zwłaszcza w systemie ONZ – czytamy.

Ta umowa międzynarodowa zabrania państwom posiadającym technologię budowy broni jądrowej sprzedaży jej do krajów, które tej technologii nie posiadają i jednocześnie zobowiązanie państw, które jej nie posiadają do zaprzestania prób jej rozwoju. Artykuł VI zobowiązuje “strony do prowadzenia w dobrej wierze rokowań w sprawie skutecznych kroków mających na celu zaprzestanie w najbliższym czasie wyścigu zbrojeń jądrowych, w sprawie rozbrojenia jądrowego oraz w sprawie układu o powszechnym i całkowitym rozbrojeniu pod ścisłą i skuteczną kontrolą międzynarodową”.

Układ został przedłożony do ratyfikacji 1 lipca 1968 r. Do końca 2003 roku ratyfikowało go 189 państw – więcej niż jakikolwiek inny traktat. W wyniku zmagazynowania na terenie PRL znacznej liczby ładunków jądrowych oraz faktu, iż Polska prowadziła badania nuklearne, NATO zakwalifikowało kraj jako posiadający aktywny program nad badaniem broni nuklearnej. Badania nuklearne rozpoczęły się na początku lat 60., głównym celem było doprowadzenie do reakcji nuklearnej do końca dekady. W późniejszych latach 60. udało się doprowadzić do kontrolowanej reakcji rozszczepienia jądra atomowego. Polska ratyfikowała układ NPT 12 czerwca 1969 roku.

REKLAMA/Advertisement