MSZ: Polska złożyła dokumenty ratyfikacyjne ws. akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO

Ambasador RP w Waszyngtonie przekazał 1 lipca br. Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, pełniącemu funkcję depozytariusza Traktatu Północnoatlantyckiego, ratyfikowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO.

Przekazanie dokumentu kończy wewnętrzny proces ratyfikacyjny w Polsce.

– Spodziewamy się, że wkrótce Republika Macedonii Północnej zostanie pełnoprawnym, 30. państwem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polityka rozszerzenia NATO ma fundamentalne znaczenie dla umacniania strefy bezpieczeństwa i stabilności w Europie i wokół jej granic. Członkostwo Republiki Macedonii Północnej w NATO przyczyni się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa tego państwa i jego obywateli, ale także do stabilizacji regionu Bałkanów Zachodnich oraz do zwiększenia bezpieczeństwa całego obszaru euroatlantyckiego – informuje MSZ.

Podczas wojny w Kosowie w 1999 r. rząd macedoński utrzymywał pozycję pro-NATO. Większość ludności Republiki Macedonii skrytykowała stanowisko rządu i sprzeciwiała się interwencji NATO w Kosowie z powodu obaw o irredentyzm etnicznych Albańczyków (stanowią ok. 25 % pouplacji kraju), niestabilnej gospodarki, zakłóceń w handlu spowodowanych przez wojnę oraz słowiańskiej solidarności z Serbami. Premier Ljubčo Georgievski stwierdził podczas wojny, że nastroje anty-NATOwskie są “drugim największym zagrożeniem” dla kraju po sprawie przybycia albańskich uchodźców z Kosowa. Albańska ludność kraju poparła NATO i jego interwencję w celu pomocy Albańczykom w Kosowie.

W 2008 r. sondaż przeprowadzony po szczycie NATO pokazał, że 82,5% etnicznych Macedończyków sprzeciwia się zmianie konstytucyjnej nazwy swojego kraju w celu przystąpienia do NATO. Ogólnie jednak członkostwo w NATO w 2008 r. było popierane przez 85,2% ludności. W ankiecie 2010 r. 80,02% respondentów stwierdziło, że zagłosuje za przystąpieniem Republiki Macedonii do NATO, jeśli odbędzie się referendum w sprawie przystąpienia. W innym badaniu około 65% etnicznych Macedończyków wyraziło sprzeciw wobec zmiany nazwy państwa jako ceny członkostwa w NATO. W sondażu z 2016 r. około 68% etnicznych Macedończyków poparło przystąpienie do NATO, prawdopodobnie pod nazwą FYROM. Albańczycy z Macedonii Północnej praktycznie w całości są za członkostwem w Sojuszu.

za: centrumprasowe.pap.pl

REKLAMA/Advertisement