MSWiA chce odciąć Obywateli RP od funduszy. Jest wniosek o zarząd przymusowy nad fundacją Wolni Obywatele RP

– MSWiA skierowało wniosek do sądu o zmianę Zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP na zarząd przymusowy. Oznacza to, że w przypadku zgody sądu na zarząd przymusowy MSWiA przejmuje faktyczną władzę nad Fundacją, jej mieniem, a nawet logo Obywatele RP – podaje dzisiaj strona tej organizacji.

– Wniosek został poparty dowodami w postaci screenshotów ze strony www.obywatelerp.org. Zamieszczone materiały mają wg wnioskodawcy wskazywać na namawianie do łamania prawa przez Zarząd Fundacji. Wg pełnomocnika MSWiA Fundacja nie wypełnia swoich statutowych zadań – czytamy dalej.

REKLAMA/Advertisement

Jest też o narodowcach:

– Działanie MSWiA jest aktem politycznym, a nie jako troską o ryzyko łamania prawa przez Zarząd. ONR, Młodzież Wszechpolska i inne organizacje nacjonalistyczne, które regularnie dopuszczają się łamania prawa (atak na KOD w Radomiu, rasizm na Marszu Niepodległości, nawoływanie do popełnienia przestępstwa i nienawiści na tle rasowym, seksualnym), nie są poddawane przez MSWiA takim szykanom.

REKLAMA/Advertisement

Fundacja Wolni Obywatele RP powstała w maju 2017 r. Już w lipcu tego roku MSWiA dała Fundacji Wolni Obywatele RP 14 dni na “zaprzestanie naruszania prawa”.

– Realizując uprawnienia wynikające z art. 14 ust. 1 ustawy o fundacjach, wzywam do zaprzestania naruszania przez Zarząd Fundacji przepisów prawa (…) i postanowień Statutu” – napisało MSWiA do zarządu fundacji, odnosząc się do blokowania miesięcznic smoleńskich.

REKLAMA/Advertisement

za: obywatelerp.org