MON: Rozważamy zakres udziału Sił Zbrojnych RP w Eurokorpusie

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że w związku z podjęciem przez dowództwo Eurokorpusu w Strasburgu kroków w celu szerszego uwzględnienia jego udziału w realizacji zadań w ramach NATO, Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak przesłał do ministrów obrony państw ramowych Eurokorpusu (Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, Luksemburg) list wyrażający gotowość do ewentualnego wstrzymania planowanego, sukcesywnego zmniejszenia udziału Sił Zbrojnych RP w Eurokorpusie oraz rozważenia statusu Polski w tej Strukturze, w tym ewentualnego wejścia do grupy państw ramowych Eurokorpusu i współkształtowania priorytetów dalszego rozwoju tego dowództwa.

Ewentualne wstrzymanie sukcesywnego ograniczania udziału SZ RP w Eurokorpusie i przyjęcie przez Polskę roli jednego z państw ramowych tego dowództwa wymaga dalszych konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Decyzja Polski z 2017 r. o sukcesywnym zmniejszeniu zaangażowania Sił Zbrojnych RP w funkcjonowanie Eurokorpusu była podyktowana stopniowym ograniczaniem w planach rozwoju tego dowództwa zaangażowania w misje w ramach NATO. Skala i tempo redukcji została uzgodniona z Dowództwem Eurokorpusu i przeprowadzona w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

za: centrumprasowe.pap.pl

REKLAMA/Advertisement