Mieszkanka Nowego Sącza zaprosiła do domu znajomego. Sanepid ukarał ją sumą 15 tys. złotych za złamanie zasad kwarantanny

Choć mieszkańcy Sądecczyzny  w zdecydowanej większości stosują się do nakazów i zakazów wprowadzonych przez władze w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, są jednak wyjątki. W ostatnim czasie Sanepid nałożył karę pieniężną 15 000 zł na  23-letnią kobietę, która miała kontakt z zarażonym koronawirusem a przyjmowała gości na kwarantannie.

Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać we wskazanym przez siebie miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych. 23-latka z Nowego Sącza została objęta kwarantanną w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej, gdyż miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną  koronawirusem SARS-CoV-2. Tymczasem, podczas trzech kontroli sądeccy policjanci ujawnili, że przyjmowała gości – osoby nieobjęte kwarantanną. Kobieta lekceważąco podchodziła do kwestii odosobnienia, tłumacząc funkcjonariuszom, że „nie widzi nic złego w tym, by ktoś ją odwiedzał”

REKLAMA/Advertisement

W związku z tą powtarzającą się sytuacją sądeccy policjanci prowadzą czynności wyjaśniające pod kątem art. 116 Kodeksu wykroczeń (wykroczenie przeciwko zdrowiu) w celu skierowania wniosku o ukaranie kobiety do sądu. Tymczasem poinformowali również Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, który w drodze decyzji administracyjnej nałożył na 23-latkę karę pieniężną w wysokości 15 tys. zł. Kara ta podlega natychmiastowej wykonalności z momentem doręczenia i powinna być zapłacona w terminie 7 dni, a odwołanie do sądu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty.