Merkel: “Próba stworzenia w Niemczech wielokulturowego społeczeństwa zupełnie się nie powiodła”

– Niemiecka próba stworzenia wielokulturowego społeczeństwa zupełnie się nie powiodła – powiedziała w sobotę kanclerz i szefowa partii chrześcijańsko-demokratycznej (CDU) Angela Merkel, przemawiając na kongresie młodzieżowego skrzydła CDU, Junge Union, w Poczdamie.

Liderka powiedziała, że ??zezwalanie ludziom z różnych środowisk kulturowych na życie obok siebie bez integracji nie działa w kraju, w którym mieszka około czterech milionów muzułmanów.

– To (wielokulturowe – przyp. red. ) podejście zawiodło, całkowicie zawiodło – dodała.

Merkel staje w obliczu presji ze strony członków CDU, chcących by przyjąć ostrzejsze stanowisko wobec imigrantów, którzy nie wykazują chęci przystosowania się do niemieckiego społeczeństwa, a jej komentarze wydawały się mieć na celu uspokojenie jej krytyków.

Kanclerz powiedziała, że ??od imigrantów w przeszłości zbyt mało wymagano, po czym powtórzyła swoją wcześniej artykułowaną opinię, że powinni oni uczyć się niemieckiego, aby dostać się do szkoły i mieć szanse na rynku pracy. Przyznała, że ??edukacja bezrobotnych Niemców powinna mieć pierwszeństwo przed rekrutacją pracowników z zagranicy, zauważając jednocześnie, że Niemcy nie mogłyby się obejść bez wykwalifikowanych pracowników zagranicznych.

za: reuters.com

REKLAMA/Advertisement