REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

MEN: Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty zgodnie z planem

104

Dla ponad 377 tys. uczniów z 12 741 szkół z całego kraju rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. W poniedziałek, 15 kwietnia br. uczniowie mierzyli się z językiem polskim. W kolejnych dniach ósmoklasiści przystąpią do rozwiązywania zadań z matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany po raz pierwszy, a jego formuła różni się od egzaminu, który zdawali uczniowie III klas gimnazjum.

– Wszystkie egzaminy we wszystkich szkołach odbyły się zgodnie z procedurami i zgodnie z prawem, bez jakichkolwiek zakłóceń – poinformowała minister edukacji narodowej podczas konferencji prasowej. – Chcemy pogratulować uczniom i podziękować dyrektorom oraz tym nauczycielom, którzy są przy swoich uczniach, także wolontariuszom, kuratorom i wojewodom – dodała szefowa MEN. Jak podkreślała minister Anna Zalewska, egzamin ósmoklasisty różni się od egzaminu gimnazjalnego. Ograniczona została formuła testowa na rzecz zadań otwartych.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik podkreślił, że formuła egzaminu ósmoklasisty została skonstruowana po przeprowadzaniu badań ankietowych, które wykazały, że egzamin powinien zawierać więcej zadań otwartych. W przypadku języka polskiego zdający musi wykazać się umiejętnością samodzielnego formułowania wypowiedzi. Z kolei w przypadku matematyki nacisk został położony na prezentację całego toku rozumowania prowadzącego do rozwiązania danego zadania. Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności formułowania własnych opinii, która została zawarta w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Reklama / Advertisement

– W przypadku języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych w arkuszu zdający będą mogli otrzymać prawie 70 proc. punktów. To zdecydowanie więcej niż przy egzaminie gimnazjalnym czy sprawdzianie. To jest bardzo istotna zmiana – zaznaczył szef CKE, przedstawiając główne założenia egzaminu ósmoklasisty.

Spośród 377 tys. zdających 365 500 to uczniowie, którzy rozwiązywali zadania w arkuszu standardowym. Pozostali korzystali z dostosowań, m.in. dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (2200 uczniów), słabowidzących (1000 uczniów), niewidomych (18 uczniów), słabosłyszących i niesłyszących (1300 uczniów), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (5500 uczniów), cudzoziemców (1800 uczniów), z dziecięcym porażeniem mózgowym (100 uczniów), niepełnosprawnościami sprzężonymi (118 uczniów).We wtorek (16 kwietnia br.) uczniowie będą zdawali egzamin z matematyki, a w środę (17 kwietnia br.) z języka obcego nowożytnego.

Powodzenia na egzaminach!

Reklama / Advertisement

za: centrumprasowe.pap.pl

Reklama / Advertisement