Mec. Kwaśniewski o Deklaracji Terezińskiej: “Polska się nie odcięła”

Prezes Ordo Iuris mecenas Jerzy Kwaśniewski przypomniał, że Polska w 2009 roku w żaden sposób nie odcięła się od Deklaracji Terezińskiej. Nasz kraj reprezentował wówczas nieżyjący już Władysław Bartoszewski. Ustalono tam zasady dotyczące restytucji mienia żydowskiego przejętego w czasie lub po II wojnie światowej.

Deklaracja Terezińska po latach stała się podstawą do słynnej już ustawy Just 447, na podstawie której amerykański Departament Stanu zobowiązał się monitorować i wspomagać organizacje żydowskie w restytucji mienia, w tym tego bezspadkowego.

za: pch24.pl