Matuszyk: Po co naprawdę powstał KL Auschwitz? [WIDEO]

Pomysł utworzenia Konzentrationslager Auschwitz zrodził się we Wrocławiu w ówczesnym Urzędzie Wyższego Dowódcy SS i Policji Nadokręgu „Südost”. Na czele tego urzędu stał wtedy SS-Gruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski. W hitlerowskich planach przyszłego “urządzania” Europy po zwycięskim zakończeniu wojny naród polski miał być pierwszym, który należało usunąć z ziem przeznaczonych do zniemczenia i wcielenia do “Wielkiej Rzeszy”. Zbrodnie dokonane na narodzie polskim w latach 1939-1945 stanowiły wstęp do realizacji programu zagłady narodów Europy wschodniej.

Początkowo komisja skierowana do Oświęcimia przez inspektora obozów koncentracyjnych orzekła, że koszary oświęcimskie nie nadają się do urządzenia w nich obozu, lecz innego zdania były instytucje pomysłodawcze. 27 kwietnia 1940 roku Reichsfuehrer SS Himmler wydał rozkaz założenia obozu koncentracyjnego i rozbudowania go siłami więźniów. Pierwszych aresztantów przywieziono do obozu 20 maja. Byli to przestępcy kryminalni narodowości niemieckiej, wybrani przez Rudolfa Hossa, którzy stanowili przedłużenie aparatu SS i sprawowali bezpośredni i okrutny nadzór nad więźniami w obozie i drużynach robotniczych. 14 czerwca 1940 roku sprowadzono do obozu pierwszy transport więźniów politycznych Polaków. Było to 728 mężczyzn. Niedługo po tym przystąpiono do wysiedlenia ludzi zamieszkałych w okolicy koszar. Obóz w trakcie swojej działalności był przebudowywany i rozbudowywany. Końcowa forma obozu składała się z trzech części:

REKLAMA/Advertisement

Auschwitz I – Stammlager
Auschwitz II – Birkenau
Auschwitz III – Aussenlager

Na czele obozu stał komendant, który był odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z obozem, a przede wszystkim za całkowite zapewnienie mu bezpieczeństwa. Pierwszym komendantem KL (Konzentrationslager – obóz koncentracyjny) Auschwitz był Rudolf Hoss.

REKLAMA/Advertisement

O obozie tym w “Komentarzu Mediów Narodowych” mówił Tadeusz Matuszyk – antykomunistyczny opozycjonista, współpracownik i współwydawca podziemnych pism „Solidarność Międzyzakładowa”, „Słowo Polski”, „Ojczyzna”, kolporter wydawnictw podziemnych.

– Obóz ten został zbudowany, by zlikwidować warstwę przywódczą narodu polskiego. Warto przy okazji ustalić nazwiska finansistów, którzy umożliwili budowę KL Auschwitz, tego ośrodka zagłady – mowił gość Mediów Narodowych.

REKLAMA/Advertisement