Mateusz Morawiecki Herodem Roku 2020

Dwa tysiące lat temu Herod wydał wyrok śmierci na rzesze niewinnych dzieci. Podobnie, swoimi działaniami wyrok śmierci na najmłodszych wydają dziś Premier Morawiecki i Prezydent Duda. Fundacja Pro – Prawo do Życia zapytała internautów który z nich bardziej przypomina Heroda. Zdecydowali, że na to miano swoimi niegodnymi czynami bardziej zasłużył Premier Mateusz Morawiecki.

22 października Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawa pozwalająca na zabijanie niepełnosprawnych dzieci w okresie prenatalnym, jest sprzeczna z Konstytucją.

Obowiązkiem premiera, a jest nim Mateusz Morawiecki, jest niezwłoczna publikacja wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Mimo, że minęły już dwa miesiące, wyrok Trybunału nie został opublikowany. Osobistą odpowiedzialność za to ponosi Mateusz Morawiecki.

Na skutek opieszałości Mateusza Morawieckiego, niepełnosprawne dzieci w polskich szpitalach nadal są mordowane. Według danych ze szpitali, po 22 października życie straciło co najmniej 165 z nich.

Według biblistów, na rozkaz króla Heroda zamordowano w Betlejem kilkadziesiąt dzieci. Ofiar Mateusza Morawieckiego jest znacznie więcej, a każdy dzień zwiększa ich liczbę.

Wzywamy Premiera do opamiętania i zakończenia rzezi niewinnych dzieci.

REKLAMA/Advertisement

(informacja prasowa Fundacji Pro-Prawo do Życia)