REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Małek: Jak wzmocnić obóz Prawicy? List do organizatorów i uczestników Konferencji Prawicy Wolnościowej

299

Chyba nie ulega niczyjej wątpliwości, że jednym z głównych celów tej Konferencji jest wzmocnienie i rozbudowa Obozu Prawicy w Polsce, Prawicy, która w Polsce cieszy się od lat poparciem zaledwie kilku procent Polaków, podczas gdy Lewica – kilkudziesięciu procent ludności w kraju. Zjawisko to wydaje się zaprzeczać logicznemu rozumowaniu i stanowić paradoks.

Jak to możliwe, aby w Polsce, gdzie olbrzymia większość obywateli deklaruje się być katolikami, a ponad 90% jest ochrzczona, gdzie ponad ich połowa uczęszcza do kościoła, mogli oni jednocześnie być zwolennikami zasad i idei lewicowych, czyli idei o podłożu marksistowskim i socjalistycznym, będących sprzecznych z Chrześcijaństwem?

Czy jest to objaw masowej schizofrenii w społeczeństwie, czy też przejaw ignorancji, samookłamywania się, lub złej woli? Przyjmując za najbardziej prawdopodobne, iż chodzi tu o rozpowszechnioną w społeczeństwie ignorancję najbardziej istotnych sprzeczności między dogmatami Lewicy a Chrześcijaństwa, to można przyjąć, że jeśli co światlejsi i patriotyczni Polacy zechcą i potrafią rodakom wyjaśnić te sprzeczności, większość tak oświeconych ludzi porzuci Lewicę i może stać się prawdziwymi, a nie tylko z nazwy, chrześcijanami, a ponadto przyłączyć się do Obozu Prawicy.

Reklama / Advertisement

Jakie to są sprzeczności, o których tu mowa, a które występują między Lewicą z jednej strony, a chrześcijaństwem i Prawicą z drugiej strony?

Najbardziej istotny jest stosunek do własności prywatnej i jej właścicieli. Według Marksa i jego wyznawców różnego rodzaju, własność prywatna, począwszy od prywatnych środków produkcji należy ograniczać i likwidować wszelkimi sposobami (z tego powodu bezpośrednio lub pośrednio w samym tylko wieku XX poniosło śmierć ponad 100 milionów ludzi), podczas gdy Chrześcijaństwo (w oparciu o aż dwa Przykazania Dekalogu) kategorycznie zabrania zamachu na własność bliźniego, czyli na własność prywatną. Również prawdziwa, a nie tylko z nazwy, Prawica – będąca przeciwieństwem Lewicy – podobnie jak Chrześcijaństwo charakteryzuje się poszanowaniem cudzej uczciwie nabytej własności. Można powiedzieć, że skrajna Prawica to – nienaruszalność cudzej własności prywatnej, a skrajna Lewica (komuniści, „czerwoni”) to konfiskata tej własności. Widać z powyższego, że w odniesieniu do własności Chrześcijaństwo i Prawica, zajmują jednakowe stanowisko, przeciwne stanowisku Lewicy.

Dlatego w Polsce Obóz Prawicy dla rozwijania się winien szukać sprzymierzeńców wśród prawdziwych chrześcijan, a więc tych, którzy poważnie starają się przestrzegać nakazów swej wiary.

Reklama / Advertisement

W nawiązaniu do powyższego, dobra wiadomość:

Na łamach jednego z czołowych katolickich tygodników w Polsce (i Europie) „Niedziela” (wyd. wielkanocne a 1. IV. 2018), formalnie zadebiutował w literaturze religijnej i ekonomicznej nowy termin „Chrześcijańska myśl ekonomiczna” wyznaczający kierunek badań wpływu dwóch przykazań Dekalogu „Nie Kradnij!” i „Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego!” na gospodarkę i ekonomię (TEKST DOSTĘPNY TUTAJ; JEGO OMÓWIENIE TUTAJ). Już pobieżna analiza tego wpływu prowadzi do wniosków, że prawa stanowione łamiące te Przykazania, prowadzą do gospodarczo i społecznie szkodliwych, a nieraz i katastrofalnych, efektów.

Stąd staje się jasne dlaczego gospodarki krajów komunistycznych nie szanujących własności prywatnej nie są w stanie konkurować z gospodarkami tych krajów gdzie własność prywatna jest chroniona. Najnowszym tego przykładem jest przypadek Wenezueli, kraju bogatego w olbrzymie zasoby naftowe, w którym w niedługim czasie po dojściu komunistów do władzy i „znacjonalizowaniu” przemysłu zapanowały nędza i głód.

Chrześcijańska myśl ekonomiczna zachęca patriotów pragnących jak największego dobra dla swego kraju, aby nie pozwalali rządzącym na ustanawianie i egzekwowanie praw okradania obywateli przez państwo, lecz przeciwnie, czynili wszystko, by doprowadzić takie już istniejące prawa do likwidacji.

PRAKTYKUJMY CHRZEŚCIJAŃSKĄ MYŚL EKONOMICZNĄ W NASZYM POSTRZEGANIU CO POWAŻNIEJSZYCH ZJAWISK GOSPODARCZYCH I JĄ PROPAGUJMY DLA DOBRA KRAJU!

Jan Michał Małek

—————
Jan Michał Małek – inżynier, emigrant osiadły w Kalifornii (USA), przedsiębiorca, inwestor, deweloper, działacz polsko-amerykański, z zamiłowania ekonomista. W 2007 r. powołał do życia Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE). Jest członkiem prestiżowego Mont Pèlerin Society, skupiającego ponad 500 ekonomistów z całego świata, w tym kilku noblistów.

za: pafere.org

Reklama / Advertisement