Luterański Kościół Szwecji zaleca unikanie terminów “Pan” i On”, by nie sugerować iż Bóg jest mężczyzną

Biskop Antje Jackelén, Lunds stift

Kościół Szwecji doradził swoim duchownym, aby unikali terminów takich jak “Pan” i “On” w nabożeństwach, aby uniknąć sugerowania, że ​​Bóg jest mężczyzną. Sformułowanie neutralne pod względem płci ma na celu uczynienie Kościoła “bardziej otwartym”. Zalecenie to zawarto w nowym poradniku Kościoła, który obejmuje kwestie języka, liturgii, muzyki i inne aspekty kultu. Nowa wersja została zatwierdzona na corocznym jesiennym konwencie Kościoła w Uppsali, który miał miejsce w czwartek. Nowy poradnik zastępuje poprzednią wersję z 1968 r. Prace nad aktualizacją rozpoczęto w 1997 r.

REKLAMA/Advertisement

O zmianach poinformowała Antje Jackelén – profesor teologii ewangelickiej, biskup diecezji Lund, w 2013 r.wybrana na arcybiskupa Uppsali. Jest pierwszą w historii kobietą–prymasem Kościoła Szwecji.

– Teologicznie wiemy, że Bóg wykracza poza nasze determinacje płci, Bóg nie jest człowiekiem – powiedziała szwedzkiej agencji prasowej TT arcybiskup Jackelén.

REKLAMA/Advertisement

Kościół Szwecji jest największym Kościołem ewangelicko-luterańskim na świecie i największym wyznaniem w Szwecji. Do 2000 r. miał charakter Kościoła państwowego. Teologicznie nawiązuje do nauczania ojca reformacji, Marcina Lutra. Kościół Szwecji, w którym mimo reformy biskupi zachowali władzę w diecezjach, a liturgia uległa jedynie niewielkim modyfikacjom, prezentuje umiarkowane skrzydło luterańskiej reformacji.

Kwestia finansów jest odzwierciedleniem wieloletnich ścisłych powiązań Kościoła i państwa. Każdy wierny zobowiązany jest do płacenia składki kościelnej, pobieranej przez państwo wraz z podatkami i przekazywanymi następnie Kościołowi m.in. na utrzymanie zabytkowych budynków będących w jego posiadaniu. Kościół może też otrzymać dodatkowe pieniądze, jednak za każdym razem musi przedstawić uzasadnienie sporządzone przez ekspertów. Na wysokość składki wpływ mają same parafie oraz synod diecezjalny. Ponieważ jednym z obowiązków Kościoła luterańskiego jest organizowanie pogrzebów dla wszystkich Szwedów i zapewnienie im miejsca pochówku, każdy podatnik odprowadza pewną sumę pieniędzy na ten cel. Także ta kwota pobierana jest przez państwo w ramach podatków.

REKLAMA/Advertisement

************
Czytaj również:

Ks. Isakowicz-Zaleski: Dla pro-ukraińskiej frakcji w PiS doraźne geszefty są ważniejsze od troski o Polaków na Kresach i pamięci o ofiarach ludobójstwa

Dr Aondo-Akaa: Elity europejskie chcą zniszczyć polskie wartości

REKLAMA/Advertisement

Szczepek: Ekoterrorystyczne mity dotyczące branży futrzarskiej w Polsce