Łuksza: Wspólnota narodowa musi być czysta etycznie [WIDEO]

– Uważam, że dzisiaj musimy mówić właśnie o kontrrewolucji, jako o takim szerokim zjawisku, o jak najszerszej opozycji wobec tego, co się w tej chwili dzieje z naszą cywilizacją – mówił w Mediach Narodowych Krzysztof Lech Łuksza (kontrrewolucjablog.wordpress.com oraz profil FB: KontrRewolucja Narodowa), którego teksty mieliśmy przyjemność publikować również na Dzienniku Narodowym.

– I chodzi o to, aby tę destrukcję [powstrzymać], czyli rewolucję, która postępuje (.) od czasów rewolucji protestanckiej, a tak naprawdę ten teki upadek duchowy naszej cywilizacji można datować na XIII wiek, kiedy cywilizacja łacińska w Christianitas (.) zaczęła się niestety załamywać – kontynuował filozof, który obecnie pracuje nad swoim doktoratem. – Trzeba tu wspomnieć o ideach globalizacji, internacjonalizmu które nas dzisiaj atakują. Mówi się, że naród to już dzisiaj przeżytek i powinniśmy tworzyć raczej taką wspólnotę o jakiej mówi jeden z transparentów Obywateli RP “Moją ojczyzną jest człowieczeństwo”.

– (…) Powinniśmy odnieść się do naszego dziedzictwa naukowego, np. o cywilizacjach Feliksa Konecznego który jasno stwierdził po wieloletnich badaniach, że cywilizacja jest czysta albo jej nie ma. To samo można powiedzieć o wspólnocie narodowej, że potrzeba nam w niej czystości etycznej.

REKLAMA/Advertisement