REKLAMA

REKLAMA

Lubelskie: Przeszedł IV Rajd mjr. cc. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. Ząb [WIDEO]

574

W dniu 15 czerwca 2019 r. odbył się IV Rajd mjr. cc. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. Ząb, którego organizatorami byli: Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, Gmina Gościeradów, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie. Partnerami wydarzenia były Fundacja Niepodległości oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Szczecynie.

Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości wydarzenie uzyskało Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudy, ponadto patronat honorowy objął Wojewoda Lubelski – dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, zaś partnerami medialnymi były: TVP3 Lublin i Polskie Radio 24. W Komitecie Honorowym zasiedli Meliton i Małgorzata Zub-Zdanowicz (syn i synowa), Elżbieta Wasiutyńska (córka), Maria Kłokocka (siostrzenica), kpt. Aleksander Kuchciewicz ps. Żbik, ppor. Zbigniew Stanecki ps. Zjawa.

Rajd Zęba otrzymał dofinansowanie ze środków Programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

REKLAMA

W Rajdzie oprócz organizatorów m.in. udział wzięli: siostrzenica patrona Rajdu – Maria Kłokocka, żołnierze NSZ: por. Henryk Atemboski ps. Pancerny, ppor. Zbigniew Stanecki ps. Zjawa, Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka reprezentował Wojciech Kondrad, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dra Jarosława Szarka oraz Dyrektora Oddziału IPN w Lublinie Marcina Krzysztofika reprezentowali dr Rafał Drabik z lubelskiego Oddziału IPN oraz dr Wojciech Jerzy Muszyński z warszawskiego Oddziału Instytutu, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego reprezentował Marek Kołtun, Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łuckę reprezentował Przewodniczący Rady Miasta Bełżyce Bogumił Robert Siramowski, osobiście na Rajdzie byli Wójt Gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik, Sołtys Szczecyna Grzegorz Wojciechowski.

REKLAMA

Ponadto udział wzięli członkowie Grup Rekonstrukcji Historyczne im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego z Majdan z Obleszcza, GRH im. Wojciecha Lisa ps. Mściciel z Mielca, GRH Gregor, Kawaleria Kowalów z Borowa, przedstawiciel GRH „Beskidy”, harcerze i zuchy z 27 Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi” z Gościeradowa i 19 Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty” też z Gościeradowa, Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczecyna, Fundacji Niepodległości, Stowarzyszenia Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. „Laluś”, kraśnickiego NSZ, Stowarzyszenia Motocyklowego „Szarża” z Kraśnika, Narodowej Bychawy, Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej, Brygady Lubelskiej Obozu Narodowo-Radykalnego, Narodowej Łęcznej, Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Borów, członkowie rodzin żołnierzy NSZ i AK-WiN, mieszkańcy Szczecyna, Wólki Szczeckiej i innych miejscowości Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, dużego upału tegorocznej edycji Rajdu wzięło udział blisko 200 uczestników.

Rajd rozpoczął się o godzinie 11:30 na placu kościelnym w Szczecynie przed pomnikiem ofiar pacyfikacji wsi z 2 lutego 1944 r. Zebranych powitali Dowódca GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ Marek Niedźwiadek oraz Wójt Gościeradowa Mariusz Szczepanik. Przemysław Bara odmówił modlitwę Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych a kapelan GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej ks. Mariusz Wrzesiński poprowadził dalszą modlitwę za Żołnierzy Niepodległej, ofiar pacyfikacji ludności wiejskiej z 2 lutego 1944 r. oraz udzielił błogosławieństwa uczestnikom Rajdu. W imieniu rodziny Leonarda Zub-Zdanowicza głos zabrała Maria Kłokocka, która podziękowała za tę inicjatywę, następnie Marek Niedźwiadek odczytał listy Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz od syna bohatera Rajdu Melitona Zub-Zdanowicza. Przedstawiciele Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa także odczytali okolicznościowe adresy. Po przemówieniach członkowie GRH im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego odczytali okolicznościowy Apel Pamięci i oddali Salwę Honorową. Na koniec uczestnicy złożyli wieńce przed pomnikiem.

REKLAMA

Po oficjalnej części uformowała się kolumna marszowa i zebrani wyruszyli w kierunku Wólki Szczeckiej. Po drodze na leśnym dukcie do Rajdu dołączyli kawalerzyści z Borowa, którzy poprowadzili dalszą część przemarszu. Na postoju w kilkunastominutowym wystąpieniu historyk, dr Rafał Dobrowolski przybliżył zgromadzonym na polanie życiorys patrona Rajdu. Tuż przed dojściem do celu, na szlaku przemarszu, na skraju Wólki Szczeckiej miała miejsce rekonstrukcja zasadzki partyzantów na patrol wojsk niemieckich i ich rozbrojenie.

Po przybyciu do Wólki Szczeckiej zostały złożone kwiaty przed pomnikiem ofiar pacyfikacji Wólki Szczeckiej. Marek Niedźwiadek podziękował wszystkim za udział w Rajdzie, szczególnie Kołu Gospodyń Wiejskich ze Szczecyna, a na ręce Anny Kędry wręczył okolicznościowy upominek. Waldemar Wroński siostrzeniec żołnierza AK i NSZ Tadeusza Radwańskiego ps. Kostek z pobliskiego Annopola w ramach podziękowań wręczył dowódcy GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej NSZ replikę karabinu jakiego używał „Kostek” tj. angielskiego Lee-Enfield z wygrawerowanym pseudonimem Radwańskiego. Obdarowany rzekł: „Kostek od tej pory będzie zawsze z nami!” Następnie był czas na posilenie się oraz masa atrakcji. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie dla uczestników przygotowało zjazd tyrolski, strzelnicę pneumatyczną i tor przeszkód z paintballem, GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej ZL NSZ zorganizowało obozowisko partyzanckie, na którym był pokaz uzbrojenia i wyposażenia wojskowego z okresu II wojny światowej oraz walk z sowieckim zniewoleniem. Możliwa była także jazda historycznymi motocyklami wojskowymi. Najbardziej emocjonującym punktem był pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu Kawalerii Kowalów z Borowa nad Wisłą. Na scenie był także koncert gościeradowskich drużyny i gromady harcerskiej, które śpiewały pieśni patriotyczne i żołnierskie. Na Rajdzie nie mogło zabraknąć przedstawicieli Wojska Polskiego, swoje stoisko zaprezentowali żołnierze 22 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie wchodzącego w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora.

W ramach upamiętnienia Leonarda Zub-Zdanowicza z inicjatyw Anny Rojek harcerze 10 Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca, w przeddzień Rajdu Zęba zorganizowali wieczornicę poświęcona bohaterowi Rajdu, aby tym samym włączyć się przynajmniej duchowo z uczestnikami i organizatorami, zaś członkowie Fundacji Niepodległości przed wyjazdem do Szczecyna spotkali się na lubelskim Skwerze Leonarda Zub-Zdanowicza by zapalić znicze przed Jego tablicą.

REKLAMA

Rafał Dobrowolski